KY NIEM NGAY NHAN PHO TE # 17 = KY NIEM 11 NAM Print

Kỷ Niệm 11 năm Ơn Gọi Phục Vụ

Phó Tế Định Nguyễn

(25-01-2003 - 25-01-2014 - 11 năm)

Điểm lại hoạt động năm qua

Phó tế Định Nguyễn quả là hăng say

Tin Mừng truyền bá hằng ngày

Chia-se-loi-chua với bài viết hay

Hai-lăm nội dung trình bày

Đa dạng phong phú đọc hoài mãi mê

Nào là Lời Chúa đọc phê

Nào Bánh Sự Sống suy về Tâm Linh

Hôn nhân Hạnh Phúc Gia Đình

Kinh Thánh là bức Thư Tình Chúa ghi

Đời sống Thần Khí uy nghi

Đánh động tâm lý muốn đi thực hành

Mục Tìm Gặp Chúa Thật Nhanh

Trông tựa đã muốn vi hành dấn thân

Cỏn Mục Thăm Hỏi Bệnh Nhân

Học hỏi Sống Đạo rất cần nên xem

.....

Chứng minh lời nói đi kèm

Một triệu hai lượt người xem vượt nhiều

Chỉ trong hai năm dựng lều *

Thật là hiếm thấy Tình Yêu Cao Vời

Ba thừa tác vụ gọi mời

Bàn thờ, phục vụ giảng lời Phúc Âm

Tai-Lieu-Thanh-Mau nguyện thầm

Chúa thương Phó Tế lâm râm nguyện cầu

Hoàn thành sứ vụ thẩm sâu

Tình Yêu – Đức Ái nhiệm mầu Chúa ban

Chúng con, đầy tớ hân hoan

Làm theo Lời Chúa bảo ban đêm ngày

--------------------

Ghi chú: dựng lều * ở đây có nghĩa: Mới xây dựng

Huỳnh Điệp (09.01.2014 -Tailieuthanhmau.net