CẢM NGHIỆM TÌNH CHÚA YÊU TÔI - NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT Print

Chi Tran

NGƯỜI BẠN CÓ THỂ YÊN TÂM GIAO TRỌN CON TIM!

"NGÀI KHÔNG BAO GIỜ"

Họ có thể làm tổn thương bạn, nhưng Ngài không bao giờ!
Họ có thể lừa dối bạn, nhưng Ngài không bao giờ!
Họ có thể bỏ rơi bạn, nhưng Ngài không bao giờ!
Họ có thể khiến bạn thất vọng, nhưng Ngài không bao giờ!
Họ có thể ghét bạn, nhưng Ngài không bao giờ!
Họ có thể từ chối bạn nhưng Ngài không bao giờ!
Họ có thể hy sinh bạn vì lợi ích còn Ngài hy sinh chính mình vì lợi ích của bạn!
Ngài loan báo cho cả thế giới biết rằng NGÀI YÊU BẠN, liệu bạn có dám loan báo với cả thế giới rằng bạn cũng yêu Ngài?
St — với Nguyễn Thị Cẩm Tú.

----------------------------------------------------