CẢM NGHIỆM TÌNH CHÚA YÊU TÔI - CN3MV-B Print

Tinh Cao

Chúa Nhật 4MV-B

Lời Chúa

Bài Ðọc I: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16

"Nước Ðavít sẽ tồn tại muôn đời trước mặt Chúa".

Bài trích sách Samuel quyển thứ hai.

Khi ấy vua Ðavít ngự trong đền và khi Chúa cho ông được bằng yên tư bề, khỏi mọi quân thù chung quanh, thì vua nói với tiên tri Nathan rằng: "Ông thấy không? Ta ở trong nhà làm bằng gỗ bá hương, còn hòm bia Chúa thì để ở trong lều bằng da ư?" Nathan trả lời với vua rằng: "Ðiều vua nghĩ trong lòng, vua hãy đi thực hiện, vì Chúa ở với vua". Nhưng xảy ra là, đêm ấy, có lời Chúa phán cùng Nathan rằng: "Hãy nói với Ðavít tôi tớ Ta rằng: "Chúa phán thế này: Có phải ngươi sẽ xây cất cho Ta một ngôi nhà để ở chăng?"

"Ta đã đem ngươi ra khỏi đồi cỏ, lúc ngươi còn theo sau đoàn chiên, để ngươi trở nên thủ lãnh Israel dân Ta, và Ta ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Ta đã tiêu diệt mọi quân thù trước mặt ngươi, và Ta sẽ làm cho danh ngươi nên cao trọng như danh các bậc vĩ nhân trên mặt đất. Ta sẽ đặt chỉ một nơi cho Israel dân ta, và Ta sẽ vun trồng nó tại đó. Nó sẽ ở đó và sẽ không còn bị khuấy rối nữa. Con cái sự dữ sẽ không còn đến đàn áp nó như xưa nữa, như ngày Ta thiết lập các vị Thẩm phán trên Israel dân Ta. Ta sẽ cho ngươi được bằng yên khỏi mọi quân thù, và Chúa phán trước cho ngươi biết là Chúa sẽ tạo lập cho ngươi một nhà. Nhà của ngươi và triều đại ngươi sẽ vững chắc đến muôn đời trước mặt Ta; ngôi báu ngươi sẽ vững bền mãi mãi".

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 88, 2-3. 4-5. 27 và 29

Ðáp: Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời (x. c. 2a).

Xướng: 1) Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời, qua mọi thế hệ, miệng con loan truyền lòng trung thành Chúa, vì Ngài đã phán: "Tình thương của Ta đứng vững muôn đời"; trên cõi trời cao, Ngài thiết lập lòng trung tín. - Ðáp.

2) Ta đã ký minh ước cùng người ta tuyển lựa, Ta đã thề cùng Ðavít là tôi tớ của Ta rằng: "Cho tới muôn đời Ta bảo tồn miêu duệ của ngươi, và Ta thiết lập ngai báu ngươi qua muôn thế hệ". - Ðáp.

3) Chính người sẽ thưa cùng Ta: "Chúa là Cha con, và Thiên Chúa là Ðá Tảng cứu độ của con". Ðời đời Ta sẽ dành cho người lòng sủng ái, và lời ước Ta ký với người sẽ được mãi mãi duy trì. - Ðáp.

Bài Ðọc II: Rm 16, 25-27

"Mầu nhiệm được giữ kín từ đời đời, nay được tỏ bày".

Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, kính chúc Ðấng có quyền năng làm cho anh em được vững vàng theo Phúc Âm tôi loan truyền, và lời giảng dạy của Chúa Giêsu Kitô, theo mạc khải mầu nhiệm được giữ kín từ đời đời, nhưng nay được tỏ bày, và nhờ các tiên tri ghi chép theo lệnh của Thiên Chúa hằng hữu, được thông tri cho các Dân Ngoại, để dẫn đưa họ về vâng phục đức tin.

Kính chúc Thiên Chúa, Ðấng khôn ngoan độc nhất, nhờ Chúa Giêsu Kitô, kính chúc Người vinh quang muôn đời! Amen.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Lc 1, 38

Alleluia, alleluia! - Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền. - Alleluia.

Phúc Âm: Lc 1, 26-38

"Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sẽ sinh một con trai".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria.

Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ". Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.

Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận".

Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?"

Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được".

Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.

Ðó là lời Chúa.

Fifth Lesson, Luke 1:26-38 | The Humble Bold

SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA

Phụng Vụ Lời Chúa được Giáo Hội chọn đọc cho Chúa Nhật Thứ IV Mùa Vọng theo chiều hướng của Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh, nghĩa là theo chiều hướng từ nhập thể tới giáng sinh, vì những bài Phúc Âm trong 8 ngày này đều trực tiếp liên quan đến Mầu Nhiệm Nhập Thể và dẫn đến Biến Cố Giáng Sinh. Điển hình là bai Phúc Âm hôm nay, bài Phúc Âm cho ngày 20/12, dù là ngày thường trong tuần hay là ngày Chúa Nhật như hôm nay đây. Tuy nhiên, nếu là ngày thường thì chỉ có một bài đọc 1 thì Chúa Nhật phải có 2 bài đọc I và II, nên Giáo Hội đã chọn 2 bài đọc I và II cho bài Phúc Âm ngày 20/12 này cho Chúa Nhật Thứ IV Mùa Vọng như hôm nay.

Bài Phúc Âm cho ngày 20/12, rơi vào Chúa Nhật IV Mùa Vọng, do đó cho dù chu kỳ năm A hay B hoặc C vẫn chi 3 là bài Phúc Âm ngày 20/12, tức là bài Phúc Âm về biến cố truyền tin Lời Nhập Thể, bởi Quyền Phép Đấng Tối Cao, trong cung dạ trinh nguyên của trinh nữ Nazarét Maria, một trinh nữ đã đính hôn với Thánh Giuse là một con người công chính. Ở đây, biến cố truyền tin này phải hiểu theo chiều hướng phụng vụ Lời Chúa mới thích đáng và theo đúng ý của Giáo Hội, thẩm quyền sắp xết các bài đọc cho phụng vụ Lời Chúa của Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm B hôm nay, phần phụng vụ Lời Chúa bao gồm cả bài đọc 1 và bài đọc 2 cũng như bài đáp ca nữa.

Có lẽ ý chính của Phụng Vụ Lời Chúa cho Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm B hôm nay là ở chi tiết Thánh Phaolô viết cho giáo đoàn Roma ở bài đọc 2 hôm nay, đó là: "mạc khải về mầu nhiệm được giữ kín từ đời đời, nhưng nay được tỏ bày". Đúng thế, dự án nhập thể của Thiên Chúa là một "mầu nhiệm", và Con Thiên Chúa làm người là một "mạc khải", "mạc khải về mầu nhiệm" nhập thể "được giữ kín từ đời đời", không phải chỉ âm thầm nơi thượng trí và thánh ý tối cao của Thiên Chúa, mà cần phải "được tỏ bày" trong lịch sử của loài người nói chung, nhất là nơi lịch sử cứu độ của dân Do Thái nói riêng, "khi đến thời gian viên trọn", nghĩa là "khi đến" lúc "Thiên Chúa sai Con Ngài sinh ra bởi một người nữ" (Galata 4:4).

Tuy nhiên, "người nữ" này không phải là một người nữ bình thường hay tầm thường, mà là một "người nữ" đã được Thiên Chúa tuyển chọn ngay từ đầu cùng với dự án nhập thể của Ngài, một "người nữ" được Ngài bắt đầu ám chỉ đến ngay sau nguyên tội và ở chính trong bản án nguyên tội (xem Khởi Nguyên 3:15), cũng chính là "người nữ sắp sinh con" mà con khủng long mình rực lửa với đầy hận thù ghen ghét (xem Khải Huyền 12:2) rình chực để nuốt đi con trẻ được bà hạ sinh (xem Khải Huyền 12:4), và "người nữ" được tổng sứ thần Gabiên nghiêng mình cung kính chào "đầy ơn phúc" như chính tên gọi đích thật của "người nữ" trước nhan Thiên Chúa, vì hằng tuyệt đối tin tưởng vào Đấng ở cùng mình (xem Luca 1:45, 28).

"Người nữ" mang tên gọi "đầy ơn phúc" này thực sự đã cho thấy bản thân của một tạo vật đệ nhất về ân sủng này đã được "Chúa ở cùng" (Luca 1:28) ngay từ giây phút được hoài thai trong lòng thai mẫu, nhờ đặc ân vô nhiễm nguyên tội Chúa ban cho, mà còn ở chỗ "người nữ" cũng ở cùng Đấng ở với mình, bằng lòng tin tưởng vào Ngài, như một tỳ nữ xin vâng (xem Luca 1:38),

Nên luôn "được ơn nghĩa với Thiên Chúa" (Luca 1:30), đến nỗi, mức độ "đầy ơn phúc" của "người nữ" này không phải chỉ ở trong tâm hồn mà còn ở cả nơi thân xác của mình nữa, khi chính thân xác của "người nữ" được "thụ thai và hạ sinh ... Con Đấng Tối Cao", Đấng "sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận" (Luca 1:32-33).

-------------------------------