BUC THU TINH-TAM THU CHUA GOI # 7 Print

 

   BỨC THƯ TÌNH -TÂM THƯ CHÚA GỞI BẠN # 7

              "KINH THÁNH LÀ BỨC THƯ TÌNH"

                        I-ĐỨC GIÊSU LÀ…CỦA BẠN

Phó tế : Định Nguyễn

 

15- Đức Giêsu cho bạn thỏa lòng – mãn nguyện :

a/ Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. (Mt 5, 6)

b/ Ban cho đời ngươi chứa chan hạnh phúc, khiến tuổi xuân ngươi mạnh mẽ tựa chim bằng. (Tv 103, 5)

c/ Họng ráo khô, Chúa cho uống phỉ tình, bụng đói lả, Người cho ăn thỏa thích. (Tv 107, 9)

d/Đức Giêsu bản họ : “Chính tôi là Bánh Trường Sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ. (Ga, 6, 35)

e/ Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí tọai lòng. (Tv 37, 4)

g/ Các ngươi sẽ được ăn no thỏa thích, và sẽ ca tụng danh Đức Chúa là Thiên Chúa các ngươi. ( Giô-en 2, 26)

h/ Ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước Tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước Tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.” (Ga 4, 13-14)

i/ Đức Chúa đã trả lời cho dân: “Này đây, ta gởi đến các ngươi lúa mì, rượu mới và rau tươi, để các ngươi được no nê thỏa thích. (Gn 2, 19)

k/ Đức Chúa sẽ không ngừng dẫn dắt ngươi, giữa đồng khô cỏ cháy, Người sẽ cho ngươi được no lòng…(Is 58, 11)

l/ Thức ăn ngon Ta đãi hàng tư tế, và dân Ta hưởng ân lộc dư đầy.-Sấm ngôn Đức Chúa. (Giê-rê-mi-a 31, 14)

m/ Đến chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc; nhưng Người trao nộp vì hết chúng ta. Một khi Người đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta ? (Rom 8, 32)

                                                     15

16/ Đức Giêsu thỏa mãn cho bạn tất cả mọi nhu cầu :

a/ Thiên Chúa của tôi sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giầu sang của Người trong Đức Giêsu. (Pl 4, 19)

b/ Nếu anh em ở lại trong Thầy và Lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. (Ga 15, 7)

c/ Thầy nói, Thầy nói với anh em : Tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý. (Mc 11, 24)

d/ Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa,. Thật, Thầy bảo thật anh em : Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. (Ga 16, 23)

e/ Cho nên, phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thụ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi. (2 Cor 5, 17)

g/ Xin tôn vinh Đấng có thể dùng quyền năng đang họat động nơi chúng ta, mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta cầu xin hay nghĩ tới. (Ep 3, 20)

h/ Thiên Chúa có quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện. (2 Cor 9, 8)

 

i/ Trong Đức Kitô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. (Ep 1, 3)

k/ Và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được Người ban cho, bởi vì chúng tuân giữ các điều răn của Người. ( 1 Ga 3, 22)

l/ Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người. (2 Cor 5, 21)

m/ Bây giờ cũng như mọi lúc, Đức Kitô sẽ tỏ quyền cao cả của Người trong thân xác tôi, dù tôi sống hay tôi chết. Vì đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi. (Pl 1, 20-21)

                                                     16