NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH - Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Mon, Mar 21 at 8:45 AM
Nhìn Nhận Sự Thiêng Liêng của Bản Thể Chúng Ta

Chúng ta có thân thiện với chính mình không? Chúng ta có yêu quý bản thân chúng ta không? Đây là những câu hỏi quan trọng bởi vì chúng ta không thể phát triển tình bằng hữu với người khác nếu chúng ta không thân thiện với chính chúng ta.

Vậy làm thế nào chúng ta thân thiện với chính mình? Chúng ta phải bắt đầu nhìn nhận sự thật về chính mình. Chúng ta xinh đẹp nhưng cũng giới hạn, giầu nhưng cũng nghèo, quảng đại nhưng cũng lo âu về sự an toàn của chúng ta. Tuy nhiên, ngoài tất cả những điều đó, chúng ta là con người có linh hồn, những tia sáng của Thiên Chúa. Nhìn nhận sự thật về chính minh là nhìn nhận sự thiêng liêng của bản thể chúng ta mà không thấu hiểu nó. Bản thể sâu thẳm của chúng ta thì vượt ra ngoài sự lĩnh hội của tâm trí hay cảm xúc.

Nhưng khi chúng ta tin tưởng rằng linh hồn chúng ta được ôm ấp bởi một Thiên Chúa yêu thương, chúng ta có thể thân thiện với chính mình và tìm đến người khác trong những tương quan dấu yêu.
Henry Nouwen

--