THƯ TÌNH CHÚA GỞI - DỊCH BỆNH ĐEM LẠI THỨC TỈNH Print

nguyenthi leyen
Sun, Apr 26 at 12:02 AM

DỊCH BỆNH Coronavirus SẼ ĐEM LẠI SỰ THỨC TỈNH LỚN LAO

http://pages.jerusalemprayerteam.org/2020-Coronavirus-Great...

Vào năm 1986, Dr. Wilkerson đã nói:

"Tôi thấy một dịch bịnh đang đến với thế giới và các cánh cửa của các nhà thờ và chính quyền đều đóng lại. Cơn dịch bịnh sẽ làm cho thành phố New York City lung lay như chưa bao giờ bị lắc mạnh như thế.
Cơn dịch bịnh sẽ làm cho những kẻ vô tín, không bao giờ cầu nguyện thì nay sẽ biết cầu nguyện với Thánh Kinh và ăn năn sám hối. Nhân Loại sẽ khóc lóc kêu lên Chúa. Và từ đó sẽ cơ một cuộc Thức Tỉnh lớn lao thứ ba sẽ quét Mỹ Quốc và thế giới."

Tiên tri Isaiah đã viết:

"20. Hỡi dân Ta, hãy đi vào phòng, đóng cửa lại,
Hãy ẩn mình trong giây lát, cho tới lúc trận lôi đình qua đi.

21. Vì kìa, ĐỨC CHÚA ra khỏi nơi Người ngự,
để trừng trị tội ác của dân cư trên mặt đất.
Đất sẽ để lộ máu ra
và không còn che giấu thây những người bị sát hại (Isaiah 26:20-21)

Kim Hà dịch thuật, ngày 14/4/2020

----------------------------------------