KINH THÁNH LÁ BỨC THƯ TÌNH # 9 -SỐNG LỜI CHÚA MÙA CHAY Print

BỨC THƯ TÌNH – TÂM THƯ CHÚA GỞI # 9
“KINH THÁNH LÀ BỨC THƯ TÌNH”
-----*****-----

*Mùa Chay bạn và tôi cần đọc và thực hành những câu Kinh Thánh sau:


A- Con làm gì khi giận dữ ? (Angry)
1/ Anh em thân mến của tôi, anh em nên biêt rằng, mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói, và khoan giận. Vì khi nóng giận, con người không thực thi đường lối công chính của Thiên Chúa.(Gc 1, 19-20)
2/ Anh em nổi nóng ư? Đừng phạm tội; chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng. (Eph 4, 26-27)

3/ Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì cha ah em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. (Mt 6, 14)

4/ Anh em thân mến, đừng tự mình báo oán; nhưng hãy để cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa làm việc đó, vì có lời chép: Đức Chúa phán: Chính Ta sẽ báo oán, chính Ta sẽ đáp trả. (Rom 12,19)

5/ Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nẩy giận hờn, la lối thóa mạ, hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kito. (Êp 4, 31-32)

6/ Ai giận anh em thì đáng bị đưa ra tòa, ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng.. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. (Mt 5, 22)
7/ Nhưng nay, cả anh em nữa, hãy từ bỏ tất cả những cái đó : nào là giận dữ, nóng nẩy, độc ác, nào là thóa mạ, ăn nói thô tục. (Col 3, 8)
8/ Dừng cơn phẫn nộ và chớ mãi nổi xung, đừng nổi giận, kẻo sinh ra tội lỗi. Vì bọn gian ác sẽ bị diệt trừ, còn người trông đợi Chúa, sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. (Tv 37, 8-9)

9/ Người chậm giận thì đầy sáng suốt, kẻ nóng tính để lộ cái dại khờ. (Châm ngôn 14, 29)

10/ Câu đáp dịu dàng khiến cơn giận tiêu tan, lời nói khiêu khích làm nổi cơn thịnh nộ. (Châm ngôn 15, 1)


B- Con làm gì khi bạo loạn/cứng đầu (Rebellious)
1/ Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. (Dt 5, 8)

2/ Anh em hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và hãy phục tùng họ, vì họ chăm sóc linh hồn anh em như những người sẽ phải trả lẽ với Thiên Chúa. Như thế họ sẽ vui vẻ thi hành phận sự của mình mà không than thở, bởi vì điều đó chắng ích gì cho anh em. (Dt 13, 17)

3/ Vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau. (Êp 5, 21)
4/ Xưa kia anh em là bóng tối; nhưng bây giờ, trong Chúa, anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng.(Êp 5, 8)

5/ Anh em hãy phục tùng Thiên Chúa. Hãy chống lại ma quỷ; chúng sẽ chạy xa anh em. (Gc 4, 7)

6/ Các người trẻ hãy vâng phục các kỳ mục : anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau. Vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo; nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy anh em hãy tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để Người cất nhắc anh em khi đến thời kỳ Người đã định. (1Pr 5, 5-6)

7/ Vậy tội lỗi đừng có thống trị thân xác phải chết của anh em nữa, khiến anh em phải nghe theo những dục vọng của thân xác. Anh em đừng dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều bất chính, phục vụ cho tội lỗi nữa. (Rom 6, 12-13)

8/ Tự mãn kiêu căng chỉ gây ra cãi cọ, nghe lời khuyên nhủ thì sẽ được khôn ngoan. (Châm ngôn 13, 10)

*** Câu Kinh Thánh tôi cần nhớ:
Lời Thiên Chúa là Lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, xuyên thấy chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy; Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. (Dt 4, 12)

Phó tế: Định Nguyễn-Hướng Dương – Mời thăm : www.ChiaseLoiChua.com

------------------------------------------