KINH THÁNH LÀ BỨC THƯ TÌNH - THỨ BẢY CN5TN-C Print

Thứ Bảy Tuần 5 TN1, Năm lẻ

TÂM THƯ CHÚA GỞI: Gen 3:9-24; Mk 8:1-10.

Reading I:

Gen 3:9-24

9 But Yahweh God called to the man. 'Where are you?' he asked.

10 'I heard the sound of you in the garden,' he replied. 'I was afraid because I was naked, so I hid.'

11 'Who told you that you were naked?' he asked. 'Have you been eating from the tree I forbade you to eat?'

12 The man replied, 'It was the woman you put with me; she gave me some fruit from the tree, and I ate it.'

13 Then Yahweh God said to the woman, 'Why did you do that?' The woman replied, 'The snake tempted me and I ate.'

14 Then Yahweh God said to the snake, 'Because you have done this, Accursed be you of all animals wild and tame! On your belly you will go and on dust you will feed as long as you live.

15 I shall put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers; it will bruise your head and you will strike its heel.'

16 To the woman he said: I shall give you intense pain in childbearing, you will give birth to your children in pain. Your yearning will be for your husband, and he will dominate you.

17 To the man he said, 'Because you listened to the voice of your wife and ate from the tree of which I had forbidden you to eat, Accursed be the soil because of you! Painfully will you get your food from it as long as you live.

18 It will yield you brambles and thistles, as you eat the produce of the land.

19 By the sweat of your face will you earn your food, until you return to the ground, as you were taken from it. For dust you are and to dust you shall return.'

20 The man named his wife 'Eve' because she was the mother of all those who live.

21 Yahweh God made tunics of skins for the man and his wife and clothed them.

22 Then Yahweh God said, 'Now that the man has become like one of us in knowing good from evil, he must not be allowed to reach out his hand and pick from the tree of life too, and eat and live for ever!'

23 So Yahweh God expelled him from the garden of Eden, to till the soil from which he had been taken.

24 He banished the man, and in front of the garden of Eden he posted the great winged creatures and the fiery flashing sword, to guard the way to the tree of life.

1/ Bài đọc I: 9 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: "Ngươi ở đâu? "

10 Con người thưa: "Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn." 11 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa hỏi: "Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không?" 12 Con người thưa: "Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn."

13 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: "Ngươi đã làm gì thế? " Người đàn bà thưa: "Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn."

14 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa phán với con rắn: "Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi.

15 Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó."

16 Với người đàn bà, Chúa phán: "Ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén; ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con. Ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi, và nó sẽ thống trị ngươi."

17 Với con người, Chúa phán: "Vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà Ta đã truyền cho ngươi rằng: "Ngươi đừng ăn nó", nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi; ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi, mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra.

18 Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng. 19 Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất, ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất." 20 Con người đặt tên cho vợ là E-và, vì bà là mẹ của chúng sinh.

21 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa làm cho con người và vợ con người những chiếc áo bằng da và mặc cho họ. 22 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa nói: "Này con người đã trở thành như một kẻ trong chúng ta, biết điều thiện điều ác. Bây giờ, đừng để nó giơ tay hái cả trái cây trường sinh mà ăn và được sống mãi." 23 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa đuổi con người ra khỏi vườn Ê-đen để cày cấy đất đai, từ đó con người đã được lấy ra.

24 Người trục xuất con người, và ở phía đông vườn Ê-đen, Người đặt các thần hộ giá với lưỡi gươm sáng loé, để canh giữ đường đến cây trường sinh.

Gospel:

Mk 8:1-10.

1 And now once again a great crowd had gathered, and they had nothing to eat. So he called his disciples to him and said to them,

2 'I feel sorry for all these people; they have been with me for three days now and have nothing to eat.

3 If I send them off home hungry they will collapse on the way; some have come a great distance.'
4 His disciples replied, 'Where could anyone get these people enough bread to eat in a deserted place?'

5 He asked them, 'How many loaves have you?' And they said to him, 'Seven.'

6 Then he instructed the crowd to sit down on the ground, and he took the seven loaves, and after giving thanks he broke them and began handing them to his disciples to distribute; and they distributed them among the crowd.

7 They had a few small fishes as well, and over these he said a blessing and ordered them to be distributed too.

8 They ate as much as they wanted, and they collected seven basketfuls of the scraps left over.

9 Now there had been about four thousand people. He sent them away

10 and at once, getting into the boat with his disciples, went to the region of Dalmanutha.

2/ Phúc Âm: 1 Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: 2 "Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn! 3 Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến."

4 Các môn đệ thưa Người: "Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?"

5 Người hỏi các ông: "Anh em có mấy chiếc bánh? " Các ông đáp: "Thưa có bảy chiếc."

6 Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông.

7 Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn cả cá ra.

8 Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa: bảy giỏ!

9 Mà đám đông có khoảng bốn ngàn người. Người giải tán họ.

10 Lập tức, Đức Giê-su xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Đan-ma-nu-tha.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Lợi ích và tai hại của thức ăn

Có những thức ăn nuôi dưỡng và làm cho con người được sống khỏe; có những thức ăn gây bệnh (cao đường, cao máu, cao mỡ) và làm con người phải chết. Một con người bình dân sẽ không biết những hậu quả của thức ăn, nếu không được những nhà chuyên môn cho biết hậu quả của nó. Để sống khỏe, con người cần tuân theo sự chỉ dẫn của các nhà chuyên môn. Nếu ngoan cố ăn bậy theo ý mình, con người sẽ phải lãnh hậu quả tai hại của nó.

Các Bài Đọc hôm nay liên quan đến những lợi ích và tai hại của thức ăn. Trong Bài Đọc I, cả ma quỉ và tổ tiên con người phải lãnh nhận các hậu quả trầm trọng, vì đã bất tuân sự chỉ dẫn của Thiên Chúa để ăn trái của Cây Biết Thiện Ác. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu làm phép lạ cho 4,000 người ăn no nê. Vì của ăn này, tất cả dân chúng trở nên mạnh khỏe và không bị ngất xỉu dọc đường.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- BẠN VÀ TÔI cần tuân theo sự chỉ dẫn của Thiên Chúa và các nhà chuyên môn, vì có rất nhiều điều TÔI không biết, hay vượt quá sự hiểu biết của con người.

- Vâng lời những lệnh truyền của Thiên Chúa không hạn chế sự tự do của chúng ta, nhưng giúp chúng ta đạt những hậu quả tốt, và vượt qua những cám dỗ của ma quỉ và thế gian.

- Thiên Chúa là Đấng Tốt Lành và thấu suốt mọi sự. TÔI cần tin tưởng tuyệt đối và tuân giữ những gì Ngài truyền. Vì không một ai trên đời này khôn ngoan hơn Thiên Chúa, BẠN phải tuân theo những Lời Ngài dạy VÀ LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA NÓI QUA NGƯỜI KHÁC.

LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Kính chuyển:

Hồng

-------------------------------