NGUOI TIN HUU TRUONG THANH # 52 =SU GIA LOI CHUA Print

Anthony Quang Dinh
To This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

vatican has uploaded Pope Francis to catechists: be true messengers of the Word

Pope Francis to catechists: be true messengers of the Word

by vatican

To start again from Christ, to be familiar with him, to follow his example in going beyond ourselves, to follow him to the peripheries without fear. These were the recommendations of Pope Francis to the approximately 2000 catechists he received yesterday afternoon, who were participating in the International Congress on Catechesis. Helping children, teenagers, young people and adults to know and to love the Lord, said Pope Francis -- calling himself a catechist -- is one the most exciting educational adventures, the one through which we build the Church.

Đức Thánh Cha Phanxicô với những giáo lý viên :

Hãy nên những sứ giả của Lời Chúa

By Vatican

Sự khởi động lại từ Đức Kitô : Để trở nên thân cận với Người, để theo gương Người bằng cách tự vượt qua chính minh, đi theo Người cho đến những vùng chung quanh không sợ hãi. Đây là những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô khuyên bảo độ 2000 giáo lý viên Người tíêp họ trưa hôm qua, họ tham dự Đại hội Quốc tế về dậy giáo lý vấn đáp. Giúp đỡ những thanh thíêu niên nhi đồng, những người trẻ, người trưởng thành được nhận bíêt, hỉêu bíêt và yêu mến Đức Chúa," Đức Thánh Cha Phanxicô đã phát bỉêu. – tự gọi chính người là một giáo lý viên – là một người rất say mê mạo hỉêm chương trình giáo dục, là một cách nhờ đó chúng ta xây dựng Hội Thánh.

Anthony Dinh lược dịch

__._,_.___