NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tue, Jul 5 at 5:15 AM
Tình Yêu Của Cha Cũng Như Mẹ

Trong dụ ngôn người con hoang đàng, người cha cũng giống như người mẹ.

Ông chạy đến con mình để chào đón và ôm hôn nó; ông cho nó áo đẹp, nhẫn mới, và giầy dép; và ông mở tiệc ăn mừng; tất cả những hành động đó không thể có nơi một người tộc trưởng lạnh nhạt. Những hành động ấy nói lên sự dịu dàng biết bao, sự chăm sóc ân cần, và sự tự ý tha thứ mà trong đó chúng ta thấy sự hiện diện trọn vẹn của tình mẫu tử và phụ tử.

Tình yêu tuyệt hảo của Cha chúng ta trên trời bao gồm cũng như trổi vượt trên tất cả tình yêu mà một người cha và người mẹ có thể ban cho con mình. Chúng ta có thể coi hai bàn tay của Thiên Chúa ấp ủ chúng ta như bàn tay của người cha và bàn tay của người mẹ: một bàn tay âu yếm, an ủi, và vỗ về; bàn tay kia nuôi nấng, khuyến khích và ban cho khả năng.

Chúng ta cũng được mời gọi để làm cha mẹ của những ai muốn trở về nhà.

Henry Nouwen

--