NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Mon, Jul 4 at 5:26 AM
Nước Mắt Của Người Cha

Trong dụ ngôn người con hoang đàng, người cha bị đau khổ nhiều.

Ông trông thấy con mình bỏ nhà ra đi, và biết rằng có những thất vọng, những khước từ, và những lạm dụng mà nó sẽ phải đối diện. Ông nhìn thấy người con trai cả ngày càng giận dữ, cay đắng, và không thể giúp đỡ, yêu thương ông.

Phần lớn cuộc đời của người cha là chờ đợi. Ông không thể buộc đứa con út trở về nhà hay khuyên bảo đứa con cả đừng oán giận nữa. Chính họ là những người phải quyết định trở về.

Trong những năm tháng chờ đợi, người cha đã khóc nhiều nước mắt và như đã chết nhiều lần. Ông trở nên trống rỗng vì đau khổ. Nhưng sự trống rỗng đó đã tạo nên một nơi chốn để chào đón các con ông khi họ trở về.

Chúng ta được mời gọi để trở nên giống người cha đó.
Henry Nouwen

--