NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THANH Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Sun, Jul 3 at 5:33 AM
Mừng Ðón Trở Về

Chúng ta chào đón những anh chị em lầm lạc trở về nhà như thế nào? Hãy chạy đến họ, ôm lấy họ, và ấu yếm họ.

Hãy mặc cho họ những quần áo đẹp và coi họ như những người khách danh dự của chúng ta. Hãy đem cho họ thức ăn ngon nhất và hãy mời bạn bè, gia đình đến chung vui. Và, quan trọng hơn cả, là đừng đòi hỏi sự hối lỗi hay giải thích, chỉ nên tỏ ra sự vui mừng lớn lao khi được gặp lại họ (x. Luca 15:20-24).

Ðó là trở nên trọn hảo như Cha trên trời là Ðấng trọn hảo. Ðó là sự tha thứ từ đáy lòng mà không một dấu vết của sự tự đắc, sự tố cáo lẫn nhau, hay ngay cả sự tò mò. Quá khứ được xoá sạch.

Ðiều đáng kể là ngay bây giờ và tại đây, những gì lấp đầy tâm hồn chúng ta là hãy cám ơn sự trở về của anh chị em chúng ta.
Henry Nouwen

--