NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sat, Jul 2 at 5:23 AM
Trở Nên Người Cha và Người Mẹ

Chúng ta làm gì khi về đến nhà? Khi hai người con trong dụ ngôn người con hoang đàng trở về nhà, chuyện gì đã xảy ra?

Câu trả lời thật đơn giản: Họ trở nên những người cha. Con trai trở nên người cha, con gái trở nên người mẹ. Là con cái Thiên Chúa bao gồm sự trưởng thành và trở nên giống Thiên Chúa. Chúa Giêsu không do dự khi nói rằng:

"Hãy trở nên trọn hảo như Cha trên trời là Ðấng trọn hảo, hãy yêu thương như Cha trên trời là Ðấng yêu thương" (x. Mátthêu 5:48 và Luca 6:36).

Bằng cách nào? Bằng cách chào đón những anh chị em lầm lạc của chúng ta như Cha chúng ta đã chào đón chúng ta trở về nhà.
Henry Nouwen

--