NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Sun, Jun 19 at 6:28 AM
Hoa Quả Của Thần Khí (THÁNH LINH)

Làm thế nào để Thần Khí của Thiên Chúa hành động qua chúng ta?

Thường chúng ta nghĩ làm chứng là lên tiếng bảo vệ Thiên Chúa. Ý tưởng này khiến chúng ta e dè. Chúng ta băn khoăn không biết khi nào và ở đâu thì phải nói về Thiên Chúa và làm thế nào để thuyết phục gia đình, bạn hữu, láng giềng về sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời họ. Nhưng cố gắng giảng đạo cách lộ liễu này có thể phát xuất từ một tâm hồn bất an, bởi thế dễ tạo nên những ngăn cách.

Phương cách mà Thần Khí Thiên Chúa hành động một cách hữu hiệu nhất là 9 HOA quả của Thần Khí: "yêu thương, vui vẻ, bình an, nhẫn nhục, từ tâm, trung tín, nhân hậu, hiền từ và tiết độ" (Gal. 5:22). Những kết quả này tự nó có ý nghĩa.

Bởi thế, hãy tự hỏi mình "Làm thế nào để tôi lớn lên trong Thần Khí?" thì tốt hơn là "Làm thế nào để tôi giúp người khác tin vào Thần Khí?"
Henry Nouwen

--