NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Sat, Jun 18 at 7:07 AM
Chúng Ta Là Vinh Quang Của Thiên Chúa

Sống tâm linh là kết hợp thần trí chúng ta với Thần Khí Thiên Chúa để làm chứng rằng chúng ta thuộc về Chúa như những con cái yêu dấu của Người (coi Rôma 8:16).

Việc làm chứng này gồm mọi khía cạnh của đời sống, Thánh Phaolô nói, "Bất cứ anh chị em ăn gì, uống gì, và bất cứ những gì anh chị em làm, hãy làm vì vinh quang của Thiên Chúa" (Rôma 10:31).

Và chúng ta là vinh quang của Thiên Chúa khi chúng ta tỏ ra sự tự do của con cái Thiên Chúa.

Khi sống hiệp thông với Thần Khí Thiên Chúa, chúng ta chỉ có thể là nhân chứng, vì đi bất cứ đâu và gặp bất cứ ai, chính Thần Khí Thiên Chúa sẽ hành động qua chúng ta.
Henry Nouwen

--