NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Thu, Jun 16 at 6:13 AM

Thể Hiện Tình Yêu

Thường chúng ta nói về tình yêu như một cảm giác. Nhưng nếu chúng ta trông chờ cảm giác yêu thương trước khi thể hiện tình yêu, thì rất có thể chúng ta không biết yêu là gì.

Cảm giác yêu thương thì thật đẹp và có sinh lực, nhưng tình yêu của chúng ta không thể dựa trên cảm giác đó. Yêu là suy nghĩ, phát biểu, hành động theo thần trí khi nhận biết rằng chúng ta được Thiên Chúa yêu thương cách tuyệt đối và được Người mời gọi thể hiện tình yêu đó trong thế giới này.

Hầu như chúng ta biết những hành động yêu thương phải làm là gì. Khi chúng ta "thể hiện" tình yêu, ngay cả khi người khác chưa thể đáp trả bằng tình yêu.

Chúng ta sẽ khám phá rằng cảm giác của chúng ta đi liền với hành động.
Henry Nouwen

--