NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Mon, Jun 13 at 5:46 AM
Nguồn Gốc Mọi Tình Yêu

Chúng ta không thể sống nếu không có tình yêu của cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, và bạn hữu.

Không có tình yêu chúng ta sẽ chết. Tuy nhiên, đối với nhiều người tình yêu này rất hạn chế và vụn vỡ. Nó có thể bị tì ố bởi trò chơi quyền lực, ghen tương, oán hờn, hận thù, và ngay cả sự lạm dụng. Không có tình yêu nào của loài người có thể thoả mãn sự khao khát của tâm hồn chúng ta, và đôi khi, tình yêu con người bất toàn đến nỗi khó có thể nhận ra đó là tình yêu.

Ðể khỏi bị tiêu diệt bởi những thương tích gây ra do tình yêu bất toàn đó, chúng ta phải tin tưởng rằng mọi tình yêu đều bắt nguồn từ một tình yêu vô điều kiện, vô giới hạn, và tuyệt hảo của Thiên Chúa.

Và tình yêu này không xa cách chúng ta mà là món quà của Thần Khí đang hiện diện trong mỗi người chúng ta.
Henry Nouwen

--
.