NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Sun, Jun 12 at 6:36 AM

Ðược Khả Năng Ðón Nhận Tình Yêu

Thần Khí cho chúng ta biết không những Thiên Chúa là "Cha" nhưng chúng ta còn thuộc về Thiên Chúa như những người con yêu quý.

Như thế, Thần Khí hồi phục trong chúng ta mối quan hệ mà từ đó tất cả những tương giao khác mới có ý nghĩa.

Abba là một chữ rất thân thiết. Chữ Abba nói lên sự tin tưởng, sự an toàn, sự tín cẩn, sự lệ thuộc, và nhất là, sự thân thiết. Nó không có nghĩa rộng của quyền lực, sức mạnh, và kiểm soát mà chữ "cha" thường có.

Ngược lại, Abba bao hàm một tình yêu âu yếm và nuôi dưỡng. Tình yêu này bao gồm và trổi vượt hơn tất cả những tình yêu mà chúng ta có được từ cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, bạn hữu.

Ðó là món quà của Thần Khí.
Henry Nouwen

--