NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH - Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sat, May 7 at 9:55 AM
Nhìn Thấy Phép Lạ Hoá Nhiều

Trái ngược với não trạng thiếu thốn là não trạng dư dật. Với tâm trạng dư dật, chúng ta nói: "Có đủ cho mọi người, nhiều hơn mức cần thiết: thực phẩm, sự hiểu biết, tình thương,... đủ mọi thứ."

Với tâm trạng này, chúng ta ban phát bất cứ gì chúng ta có, bất cứ ai chúng ta gặp. Khi gặp người đói, chúng ta cho họ ăn. Khi gặp người dốt nát, chúng ta chia sẻ kiến thức với họ; khi gặp người cần tình thương, chúng ta làm bạn với họ và tỏ lòng hiếu khách, và giới thiệu họ với gia đình, bạn bè chúng ta.

Khi sống với tâm trạng này, chúng ta sẽ nhìn thấy phép lạ ở những gì chúng ta cho đi sẽ hoá nhiều: thực phẩm, kiến thức, tình yêu... đủ mọi thứ. Và vẫn còn dư lại rất nhiều.
Henry Nouwen

--