NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH Print

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Thu, Apr 28 at 5:57 AM
Viết, Mở Ra Một Kho Tàng Sâu Kín

Viết không chỉ là ghi lại những ý tưởng. Chúng ta thường nói, "Tôi không biết viết gì. Tôi không có tư tưởng gì đáng để viết xuống."

Nhưng những bài viết giá trị thường phát sinh chính trong lúc viết xuống. Khi chúng ta thanh thản ngồi trước trang giấy trắng và bắt đầu viết xuống những gì có trong đầu hay trong tâm hồn chúng ta, thì những ý tưởng mới mẻ nẩy sinh, nó khiến chúng ta ngạc nhiên và có thể đưa chúng ta đến phần sâu thẳm trong tâm hồn mà ít khi chúng ta biết đến.

Một trong những điều thích thú khi viết là nó có thể mở ra một kho tàng được giấu kín trong chúng ta, mà kho tàng đó thật xinh đẹp để chúng ta cũng như người khác nhìn đến.
Henry Nouwen

--