DAO TAO MON DE # 78 = HT LA NGOI NHAHOAN LAC Print

[HocHoiKinhThanh] Nìêm vui Giáng sinh
Anthony Quang Dinh
Dec 15 at 10:25 PM

Hội thánh là một ngôi nhà hoan lạc, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vào ngày Chúa nhật vui mừng.

Húân từ vào giờ đọc kinh Truỳên tin ngày Chúa nhật thứ ba mùa Vọng, Đức thánh Cha đã làm cho ngừơi ta chú ý đến sự vui mừng của thông địêp Kitô giáo và cộng đồng.

"Thông địêp Kitô giáo được gọi là phúc âm, đó là "tin mừng" sự công bố sự vui mừng cho tất cả mọi người, Hội thánh không phải là một nơi cư ngụ cho người bùôn rầu, Hội thánh là một ngôi nhà hoan lạc!" người công bố cho những đám đông đầy tràn trong Quảng Trường Thánh Phêrô hôm 15 tháng 12.

"Người Kitô hữu vui mừng, cũng như hy vọng, có nền tảng của nó trong sự trung thành với Thiên Chúa, bằng cách chắc chắn rằng Người luôn luôn giữ lời hứa, Đức Giáo hòang giải nghĩa.

Chúa nhật thứ Ba mùa vọng thường gọi là Chúa nhật hân hoan."

"Trong phụng vụ. sự mời gọi để vui vẻ, để cất lên những âm thanh bằng cách nhắc đi nhắc lại, bởi vì Chúa gần đến, Lễ Giáng sinh gần đến. Như một bà mẹ, Hội thánh khuýên khích chúng ta trung thành theo con đường tinh thần để mừng lễ Chúa Giáng sinh với sự phấn khởi đem lại sinh khí mới."

Lòng nhịêt thành của đám đông dĩên ra rõ ràng, Mặc dù trời mưa, một số đông người tập trung trong Quảng trường Vatican để cử hành truỳên thống cổ đỉên của Italy, sự chúc phúc của Hài nhi /Giêsu trong máng cỏ.

Hôm nay là ngày Chúa nhật nhi đồng "Bambinelli", những trẻ con mang những tượng Hai nhi Giêsu trong những bộ tượng giáng sinh ở hang đá của chúng ở nhà đến để đước Đức Thánh Cha làm phép. "Các con thân mến, khi các con cầu nguỵên trước hang đá máng cỏ, cũng hãy nhớ đến Cha như cha nhớ đến các con," Đức Thánh Cha yêu cầu.

Càu xin Đức Nũ Trinh Maria giúp chúng ta bước nhanh đến Bethlehem để gặp hài nhi đã sinh ra vì chúng ta, vì sự cứu rỗi linh hồn và vì sự vui mừng của tất cả mọi người," người khuýên khích.

"Sự vui mừng của Phúc âm không giống như bất cứ sự vui mừng nào," DTC giải nghĩa. "Chính là nìêm vui đến từ sự nhận bíêt các con đã tíêp đón và được yêu mến bởi Thiên Chúa."

Bởi vì ngùôn gốc thiêng liêng của nó, "sư vui mừng đúng thật tồn tại ngay cả trong sự đau khổ, bởi vì nó không phải là ở bề mặt, bề ngòai, nhưng nó thấm vào sâu trong con người tự ký thác nơi Chúa và phó thác nơi Người."

"Những ai đã gặp gỡ Đức Giêsu theo con đường kinh nghịêm trong tâm hồn họ cách êm đềm và vui vẻ, mà không một sự gì, không một người nào có thể cướp đọat mất của họ." DTC làm cho mọi người để ý.

"Nìêm vui của Chúng ta là Đức Giêsu, tình yêu trung tín của Người vô tận!" người hét to lên, nắm bắt cơ hội để nhấn mạnh tình yêu thương tha thứ của Thiên Chúa, Người luôn lúôn đợi chờ để đón con cái Người trở về.

Hơn nữa, mỗi khi một bạn hữu Công giáo trở nên buồn rầu, "chúng ta cầu nguỵên cho anh ta, và làm cho anh ta cảm thấy sự ấm áp của cộng đồng."

Đức Maria, Thân mẫu Chúa Giêsu, " giúp đỡ chúng ta sống vui vẻ của Phúc Âm trong gia đình, nơi làm vịêc, trong giáo xứ và ở mọi môi trường," người bình lụân.

Đức Thánh Cha đã dĩên tả nìêm vui Kitô giáo như "một nìêm vui thân thíêt, phi thường và dịu dàng," như một "bà mẹ khi nhìn đứa con mới sinh của minh', và cảm thấy rằng đó là một món quà Chúa ban, một phép lạ vì vậy nên chi có tạ ơn.!"

.........................................................

QQ gõ xong 12152013/08:15pm

__._,_.___