ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ - PHÓ TẾ QUÝ - SỐNG PHỤC SINH VỚI 3 CHỮ L Print

P. Nguyen
Sun, Apr 17 at 9:29 AM
Kính thưa quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, và quý Anh Chị!

Xin tình yêu và niềm vui Chúa Giê-su Phục Sinh tràn ngập cõi lòng của từng người chúng ta. Xin Chúa Giê-su Phục Sinh mang đến từng nhà niềm hạnh phúc của Hy Vọng. Hy vọng một ngày mai tươi sáng khi biết rằng chúng ta cũng sẽ được cùng sống lại với Ngài.

Xin kính mời cả nhà cùng với chúng con sống tâm tình Mùa Phục Sinh với ba chữ L:

1. Love: love Jesus để chúng ta có thể theo Ngài trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan như Mary of Madagla đã theo Ngài từ lúc biết Ngài đến khi Ngài nằm trong mộ.

2. Learn: learn about Jesus để chúng ta xác tín rằng Chúa Giê-su là đường, là sự thật, và là sự sống. Thánh Phao lô nói rằng chúng ta hãy "tìm kiếm những gì thuộc về thượng giới". Và đó chính là tìm kiếm những gì để có thể cùng giúp nhau trên hành trình về quê Trời. Đặc biệt trong đời sống gia đình, chúng ta learn about (tìm hiểu) về những nhu cầu của người phối ngẫu của mình để có thể đáp ứng cho nhau.

3. Live: live out the faith (be a witness for the Risen Lord) để trở thành chứng nhân tình yêu cho nhau, đặc biệt trở thành chứng nhân tình yêu cho chính người phối ngẫu của mình.

Một lần nữa xin kính chúc cả nhà một Mùa Phục Sinh tràn đầy thánh ân với Love (tình yêu Chúa Giê-su Phục Sinh), Learn (tìm hiểu về Chúa Giê-su Phục Sinh), và Live out the Faith (chứng nhân cho tình yêu Chúa Giê-su Phục Sinh).

Kinh mến!

Quý Dung

---------------------------------------------

.