ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ - GƯƠNG CHÚA - TÌNH YÊU VÔ HẠN Print

Chi Tran

GƯƠNG CHÚA GIÊSU

MẦU NHIỆM TÌNH YÊU

Tình yêu vô hạn

Cậy đức khoan dung và lượng từ bi Chúa, con dám đến cùng Chúa, lạy Chúa! Con đến như người yếu liệt đến cùng Chúa cứu thế, như người đói khát đến mạch sinh sống, như người túng đến với Vua trời, như tôi mọi đến cùng chủ mình, như tạo vật đến cùng Hóa Công, như người bị đày đọa đến cùng Đấng an ủi.

Nhưng bởi đâu con được hân hạnh chúa đến với con? Con lá chid9e63 đáng Chúa ban mình cho con!

Có lý gì một tội nhân dám ra trước nhan Chúa? Tại đâu Chúa khứng đến với một tội nhân?

Chúa biết rõ về con và Chúa biết trong con không có gì để đáng được ơn ấy.

Con thú thực con thấp hèn, con biết Chúa tốt lành, con ca tụng đức từ bi Chúa và đội ơn vì đức bác ái không bến bờ của Chúa.

Bởi chưng Chúa làm thế là vì Chúa chứ đâu phải công con, để biểu dương lòng Chúa thương con và để con thêm lòng kính ái và khiêm nhượng.

Vì Chúa muốn thế, vì Chúa xe định thế, nên con vui mừng lĩnh nhận lòng thương yêu của Chúa. Con hy vọng tội lỗi con sẽ không ngăn trở được con.

Ôi! Chúa Giê-su rất khoan nhân! Con phải cung kính biết ơn và ngợi khen Chúa chừng nào, vì con được rước Thánh Thể Chúa là bí tích mà không tài ai có thể nói hết giá trị!

Nhưng con sẽ suy tưởng gì? Vì giờ đây con sắp rước Chúa, con sẽ đến cùng Chúa con. Mặc dầu con không thể cung kính cho xứng đáng, nhưng co ước ao rước Chúa cho sốt sắng.

Còn tư tưởng nào tốt hơn, lợi hơn là hạ mình thằm sâu trước mặt Chúa và ca tụng lòng quảng đại vô cùng Chúa đối với con.

Con chúc tụng Chúa- Lạy Chúa Trời con!- và con sẽ ngợi khen Chúa muôn đời.

Con sấp mình và khuất phục Chúa vì con là đáy vực dơ hèn.

Chúa là đấng rất Thánh, mà con là sào huyệt tội lỗi.

Chúa hạ cố đến với con, trong khi con không đáng nhìn lên Chúa.

Chúa đến cùng con, Chúa muốn ở với con, Chúa mời đón con đến dự tiệc Chúa. Chúa muốn ban cho con của ăn trên trời, bánh các Thiên thần cũng là Mình Chúa, là bánh trường sinh bởi trời xuống đem sinh lực cho trần gian.

Tình yêu đáp lại tình yêu

Sáng kiến ra Bí tích này, thực là một sáng kiến phúc lộc và ích lợi chừng nào! Yến tiệc trong đó Chúa ban mình làm của ăn, quả là một yến tiệc mỹ vị vị và dịu ngọt chừng nào!

Công việc Chúa làm thực kỳ lạ quá, lạy Chúa! Uy quyền Chúa mãnh liệt biết mấy! Chân lý Chúa thực khôn tả.

Vì Chúa đã phán và mọi cái đã hoàn thành, và hoàn thành theo lệnh Chúa.

Điều kỳ lạ không ai hiểu thấu, nhưng mọi người phải tin, vì rằng Chúa- lạy Chúa Trời! Chúa là Thiên Chúa và người thật mà ở trót trong mụn bánh, hạt rượu bé nhỏ cho người ta rước lấy và ăn, mà vẫn còn tuyền vẹn.

Ôi! Chúa tể muôn loài! Chúa không cần một ai, nhưng lại muốn ngự giữa chúng con trong Bí Tích Thánh Thể. Xin Chúa gìn giữ hồn xác con vẹn sạch, để con được lương tâm vui vẻ và trong trắng, mà năng làm và rước lấy bí tích mầu nhiệm này để được sống muôn đời. Vì bí tích này Chúa đã thành lập, mục đích chính là để vinh danh Chúa và kỷ niệm Chúa muôn đời.

Linh hồn ta hỡi! hãy vui mừng và tạ ơn Chúa vì đã ban ơn quý trọng đó để an ủi ta trong nơi sủng khóc này.

Vì mỗi lần truyền hoặc rước lấy Mình Thánh Chúa Kitô, là một lần làm việc cứu rỗi mình và được thông phần huân nghiệp của Chúa Ki-tô.

Vì lòng thương yêu của Chúa Ki-tô không bao giờ giảm bớt và lượng từ bi không bao giờ phai lạt.

Vậy ta phải năng hồi tâm để dọn mình cho xứng đáng, và chăm chỉ gẫm suy về mầu nhiệm lớn lao này.

Ngày nào ta làm hoặc rước lễ, ta phải coi là một việc trọng đại, mới mẻ và cao quý, như thể là chính ngày đó Chúa Ki-tô ngự xuống lần đầu tiên trong lòng Đức Mẹ, hay đang treo trên cây Thánh giá, chịu nạn chịu chết cho phần rỗi chúng nhân.

SUY NIỆM

Lúc ngồi tiệc Thánh Thể, Chúa Giê-su nói với môn đệ: "Cha ước mong ăn bữa ăn này cùng chúng con trước ngày thụ nạn". Chúng con hãy làm việc này để nhớ đến Cha".

Phải chăng dầu Thượng trí Thiên Chúa cũng không sáng kiến được phương pháp nào tốt hảo hơn để chứng quả lòng yêu của Ngài đối với nhân loại!

Ôi! Mầu nhiệm vĩ đại!

Ai đã làm được cho một Thiên Chúa uy quyền ngự giữa muôn vàn thần thánh, mà nay tự nhốt mình vào trong nhà Tạm nhỏ hẹp, trong tâm hồn nhớp nhơ của tội nhân.

Bí thuật nào đã làm được cho Ngôi Hai che dấu cả tính Thiên Chúa lẫn tính nhân loại và hóa nên của nuôi nhân loại!

Phải chăng chỉ vì yêu mà Ngài đã tuyên bố: Hạnh phúc của Cha là được ở với con cái nhân loại".
Lạy Chúa Giê-su! Xin cho con hiểu tỏ lòng Chúa thương yêu con trong phép Thánh Thể, và giúp con dọn mình sốt sắng, đến rước Mình Thánh Chúa, để đền đáp một phần nào lòng Chúa thương yêu con.
Nguyên tác: THOMAS A KEMPIS
Linh mục LÊ BÁ TƯ

--------------------------------------------