ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ - Print

Chi Tran

GƯƠNG CHÚA GIÊSU

CÁCH XỬ SỰ LÚC HÀNH ĐỘNG

Quy hướng tất cả về Chúa

-Con ơi! Một điểm này cần được con lưu ý; bất cứ ở đâu, bất luận làm gì hay hoạt động ra ngoài, con phải có tinh thần tự do, tự chủ luôn, làm sao cho mọi cái tùy thuộc con mà con không tùy thuộc cái gì.

Con hãy làm chủ, hãy điều khiển trót hành động của con chứ đừng làm nô lệ, làm tài công.

Con hãy đàng hoàng như một người Do thái thoát ly, vào nhận kỷ phần và quyền tự do của con cái Chúa. Họ vượt cao trên thế sự để chỉ nhìn ngắm những cái bất diệt.

Cái mau qua, họ nhìn bằng con mắt tả. Con mắt hữu chỉ nhìn những cái vĩnh viễn. Họ không lưu lyến gì duyên sắc của tạo vật, mà còn lợi dụng được nó để làm thiện theo trật tự và chương trình của Thiên Chúa, Ông Thợ tối cao. Ngài không chịu để một tí gì là vô trật tự trong công việc của Ngài.

Thăm dò ý Chúa

Nếu như trước mọi biến cố, con không ngừng lại ở hình thức, cũng không nhìn những điều mắt thấy, tai nghe bằng con mắt thịt, trái lại lúc nào con cũng bắt chước Moi-sen, vào ngay nhà tạm để thăm dò ý Chúa, thì những lúc đó thường con sẽ được Chúa trả lời, và sẽ biết được nhiều việc hiện tại cũng như tương lai.

Để giải quyết những nghi nan, những bất trắc, bao giờ Moi-sen cũng chạy vào nhà tạm và cầu nguyện; đó là lợi khí sắc bén ông dùng để đối phó với những mưu mô hiểm độc của người đời.

Cũng thế, con người cũng hãy chạy vào ẩn trong chỗ thầm kín của lòng con, để kêu nài Chúa đến giúp cho thiết tha hơn.

Ta đọc sử thấy Jo-su-ê và dân Do thái đã mắc mưu người Ga-ba-no-ni là tại "không thăm dò ý Chúa trước"(1)[cxlv].Vì dễ tin lới nịnh hót, nên họ đã phải lừa vì một lòng từ tâm giả mạo.

SUY NIỆM

Chúa là nguyên ủy và là cứu cánh mọi hành động của ta.

Làm gì ta cũng phải cậy nhờ Chúa là sức mạnh ta và quy hướng tất cả về Chúa là phần thưởng ta.

Trước khi quyết định việc gì ta phải khiêm nhường cầu nguyện để lĩnh ý Chúa.Lúc bắt tay vào việc phải có tinh thần tự chủ mọi hoạt động và đừng bao giờ chịu nó chi phối.
Lạy Chúa! Tự thâm cung lòng con, con kêu tới Chúa, và Chúa đã thương nghe. Con xin dâng mọi hành động của con cho Chúa. Xin Chúa trợ giúp và thêm nghị lực để con làm vinh danh Chúa.
Nguyên tác: THOMAS A KEMPIS
Linh mục LÊ BÁ TƯ