ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ - THÔNG BÁO TIN VUI # 245 CHIASELOICHUA Print

THÔNG BÁO TIN VUI # 245 - WEBSITE CHIASELOICHUA.COM

TÔI GIỮ ĐẠO LÀ THỰC HÀNH LỜI CHÚA TRONG MÙA ĐẠI DICH

*Lời Chúa dạy: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa! Lạy Chúa! là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy...mời được vào mà thôi!" (Mat-thêu 7, 21)

1- Tôi giữ đạo – Siêng năng đi lễ,
Nhưng thương trường nói dối ăn gian.
Lấy thừa làm thiếu tham lam,
Tôi không sợ tội nên làm thường xuyên!

2- Tôi giữ đạo – Tôi năng rước lễ,
Đi làm chui – Tôi lãnh oeo-phe.
Hao-zinh - Phiếu bệnh khoẻ re,
Khai gian, khai lận là nghề của tôi!

3- Tôi giữ đạo – Không siêng học đạo (Phúc Âm)
Chẳng bao giờ tôi tạo cơ duyên.
Người gìa, người khổ, ưu phiền,
Đến thăm hỏi họ, chút tiền ủi an.

4- Tôi đi lễ như tôi mặc cả,
Xin điều này, điều nọ cho tôi.
Còn không xin xỏ, trông lời,
Đi thì đi vậy lòng hờ hững thay!!

5- Không bỏ lễ nhưng tôi bất hiếu,
Mẹ cha – tôi thiếu phận làm con.
Nặng lời - Bất kính - Hỗn hào,
Tôi coi cha mẹ khác nào người dưng.

6- Tôi dự lễ lòng không trong sạch,
Với vợ, chồng phiền trách nọ kia
"Người"tôi nhung nhớ chia lia,
Đêm ngày, thức ngủ không lìa trí tôi.

Đầy tớ Định Nguyễn - Mời Thăm: ChiaseLoiChua.com, để Sống và Chia sẻ Lời Chúa.

-------------------------