ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ - GIÁO HÓA KẺ THÙ Print

THÔNG BÁO TIN VUI # 242 - Website ChiaseLoiChua.com

GIÁO HÓA KẺ THÙ TRONG MÙA DỊCH

Trong trận chiến tranh Triều Tiên, một tín đồ cơ đốc thường dân Nam Triều Tiên bị bộ đội Bắc Triều Tiên bắt và lên án xử bắn. Nhưng viên chỉ huy Bắc Triều Tiên trẻ tuổi biết người này đương quản hủ một trại cô nhi, nên tha cho người, mà giết thằng con trai 17 tuổi của người ngay trước mặt cha nó.

Sau đó quân Liên Hiệp Quốc bắt được viên chỉ huy Bắc Triều Tiên đế tuổi, xử tội và kết án tử hình. Người tín đồ cơ đốc có thằng con trai bị giết trước đây bèn khẩn khoản xin chức viên Liên Hiệp Quốc tha bổng tên chỉ huy khát máu, viện lý do là hắn còn trẻ nên hành động thiếu suy nghĩ:

-Hãy tha nó!

Người van lơn:

-Và tôi xin lãnh phần trách nhiệm giáo hóa nó.

Liên Hiệp Quốc đồng ý, và giao viên chỉ huy Bắc Triều Tiên trẻ tuổi cho người tín đồ đem về nhà giáo hóa như con. Ngày nay, chàng thanh niên trẻ tuổi đó là một mục sư Cơ Đốc

Phaolô vốn là người đàn áp tín đồ Cơ đốc say máu nhất, đã thú nhận: "Đức Chúa Giê Su đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lãnh, trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Nhưng ta đá đội ơn thương xót, hầu cho Đức Chúa Giêsu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ tin Ngài được sự sông đời đời" (Thư Ti-tô)

Không phải mọi người hưởng ơn khoan hồng đều giác ngộ và biến cải như Phao Lô, hay như viên cựu chỉ huy Bắc Triều Tiên trên đây, nhưng sự kiện đó không làm nản lòng người Cơ đốc trong nó thực thi sự tha thứ và giáo hóa kẻ thù nghịch mình.

Đầy tớ : Định Nguyễn - Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com, để Sống và Chia sẻ Lời Chúa.

----------------------------