ĐỜI SỐNG TÂM LINH - TÂM TÌNH CỦA LINH MỤC Print

nguyenthi leyen
Tâm tình của Linh Mục đối với con chiên

LÁ THƯ TỪ BIỆT CỦA MỘT LINH MỤC

LTS: Chúng tôi đã từng viết về sự thánh thiện và đạo đức của LM Martin Trần Đức, giáo xứ Thánh Linh, giáo phận Orange, California trong CN 1251 vào tuần qua. Tuần sau sẽ là những ngày cuối mà cha Trần Đức phục vụ tại nơì này. Cha viết những lời từ biệt trong bản tin của cộng đoàn Thánh Linh. Xin quý vị thương cầu nguyện cho các linh mục khi phải từ biệt những nơi mà các ngài xem như là nhà, là gia đình sau khi nhận được bài sai mới đền những nơi mà Chúa muốn.

Ngày 19/6/2011

Anh chị em thân mến,

Đây là bài viết cuối cùng của tôi viết với tư cách là một Giám quản của giáo xứ Thánh Linh.

Thứ nhất, tôi xin chân thành tri ân tất cả anh chị em đã cầu nguyện cho các Giám Mục và tất cả các linh mục tuần vừa qua cho Tuần Tĩnh Tâm hàng năm của chúng tôi ở La Quinta (vùng Sa mạc qua khỏi Palm Springs một chút)! Chúng tôi tĩnh târn thật là tốt đẹp : đầy tươi mát, nghỉ ngơi và đầy nghị lực, cảm hứng cũng như động lực khi chúng tôi suy ngắm về bốn mùa Hạ, Thu, Đông và Xuân trong bối cảnh các mùa phụng vụ cũng như đời sống linh mục trong 4 mùa này.

Tôi đã rơi lệ nhiều lần trong Tuần Tĩnh Tâm nhất là khi tôi quyết định sống thánh thiện hơn trong ý nghiã "bước đi trong khiêm nhường hơn vớí Chúa, "ở bất cứ nơi nào cũng luôn để Chúa Thánh Thần dẫn dắt suốt cuộc đời còn lại của tôi!

Thứ hai, tôi xin phép dùng cơ hội này để thành thật khiêm nhường hết lòng xin anh chỉ em hãy tha thứ mọi điều tôi đã xúc phạm đến anh chị em trong hai năm qua: vì tinh thương tha thứ hải hà của anh chỉ em, tôi thật sự ra đi trong an bình với bài sai mới của tôi! Xin thành thật tri ân sự rộng lượng tha thứ của anh chị em!

Thứ ba, tôi thiết tha khẩn nài anh chị em hãy tiếp tục cầu nguyện cho tôi để tôi có thể hoàn thành sứ mạng mà Chúa giao phó cho tôi trong bài sai mới tại giáo xứ mới: San Francisco Solano! Tôi sẽ luôn nhớ anh chị em trong lời cầu nguyện của tôi bởi vì tất cả anh chỉ em đều trở thành "một phần" trong đời sống linh mục của tôi! Thật là một phúc lành đặc biệt cho tôi để biết, phục vụ và yêu thương anh chị em với tất cả tấrn lòng của tôi trong 2 năm ngắn ngủi tại giáo xứ Thánh Linh! Tôi sẽ mang phúc lành này với tôi trong tim và lời cầu nguyện suốt cuộc đời linh mục còn lại của tôi!

Điều tôi thành khẩn xin anh chị em thật là đơn giản:

1) "Hãy yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu thương anh chị em."

2) Hãy luôn sống đoàn kết với nhau như anh chị em một nhà trong một đại gia đình của Chúa bằng cách luôn làm việc chung với nhau, không phân biệt chủng tộc, văn hóa hay ngôn ngữ, luôn nhớ lời chỉ dạy của Thánh Phaolo: "Nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giêsu KiTô.

Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy dể thuộc về Đức KiTô, dều mặc lấy Đức KiTô, không còn chuyện phân biệt Do thdi hay Hy lap, nô lệ hay tự do, dàn ông hay đàn bà; nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô." (Gl 3, 26- 28)

Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em!

Người tôi tá hèn mọn-quản lý anh em trong Chúa KiTô,

Lm. Martin Trần Đức

--------------------------------