ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ - LECTIO DIVINA Print

LECTIO DIVINA
CHÚA NHẬT
CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
"ĐỨC GIÊSU XIN ÔNG GIOAN
LÀM PHÉP RỬA CHO MÌNH"
Tin Mừng Matthêu 3, 13
Hát 1 thánh ca giáng sinh khai mạc
Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.
Nhân Danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
khi Ðức Kitô chịu phép rửa tại sông Giođan
và Thánh Thần ngự xuống trên Người,
Chúa đã long trọng tuyên bố Người là Con chí ái.
Xin cho chúng con là đoàn nghĩa tử
được tái sinh bởi nước và Thánh Thần, hằng bền vững thi hành ý Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
(Sách Lễ, Lời nguyện Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa)
1. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
Một người công bố Lời Chúa. Mọi người đứng lắng nghe.
Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.
2. SUY NIỆM
Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 hay 3 câu hỏi gợi ý sau đây:
• Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Thiên Chúa ? Tôi hiểu biết thêm gì về Chúa của tôi?
• Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi như thế nào? Trái tim tôi được thúc đẩy yêu mến và thờ phượng Chúa ở điểm nào ?
• Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm việc gì để phụng sự Chúa hơn ?
(Nếu đã quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình ).
3. CHIÊM NGHIỆM
Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ : Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào.
Không chia sẻ.
1. "Đức Giêsu đến gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình." (câu 13).
Đức Giêsu Con Thiên Chúa, Đấng vô tội, sao lại muốn lãnh nhận phép rửa bởi tay ông Gioan dưới sông Giođan? Tại Bêlem, Chúa đã mặc lấy thân xác con người, từ chỗ là một hài nhi. Khi dìm mình dưới giòng sông Giođan cùng với đoàn người sám hối, Chúa Giêsu đã muốn mang lấy thân phận tội lỗi hèn yếu của loài người. Ngài đã trở nên giống chúng ta hoàn toàn để "gánh tội thiên hạ" và cứu chúng ta. Tôi nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa đối với tôi khi nào? ở đâu?
............................................................................................................
............................................................................................................
2. "Vừa chịu phép rửa xong, Đức Giêsu thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người." (c.16)
Ngôn sứ Isaia từ trong Cựu Ước (xem bài đọc 2) đã loan báo trước lời Thiên Chúa hứa ban Thần Khí cho tôi trung của mình là Đấng Mêsia -Được Xức dầu- Đấng Kitô. Nay Lời hứa được thực hiện, và ông Gioan làm chứng "Ngài là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn, là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần." (Ga 1, 33-34). Khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, là được rửa trong nước và Thánh Thần, tôi đã được thứ tha mọi tội lỗi và đón nhận Thánh Thần trong đời sống của mình (x. Công vụ 2, 38). Từ đó đến nay, tôi đã "sống với, sống nhờ và sống trong Chúa Thánh Thần" như thế nào? Đọc kinh Lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần mà không sống với Ngài, nhờ Ngài và trong Ngài "thì phải chăng là chỉ đọc ngoài miệng, còn lòng chẳng tha thiết gì chăng?"
............................................................................................................
............................................................................................................
3. "Đây là Con yêu dấu của Ta." (c.17)
Con Thiên Chúa tự nguyện làm con của loài người, để con người được trở nên con Thiên Chúa trong Ngài, vì Chúa Cha nhìn thấy Con Ngài nơi mỗi con người, và yêu dấu chúng ta như con cái của Ngài. Là Kitô hữu,
được thuộc về Chúa Kitô và hơn nữa, được đón nhận Mình Máu Chúa trong mình để "Chúa Kitô sống trong tôi", tôi có nhận ra hồng phúc cao cả của mình và hãnh diện sống tương xứng với danh nghĩa "con của Thiên Chúa Tình yêu và chí thánh" không?
Phải chăng tôi còn mãi mê tìm kiếm của cải, danh lợi, mà ganh đua với anh chị em khác, hơn là đón nhận nhau, quí trọng và yêu thương, chia sẻ mọi sự cho nhau, khi sống trong giáo xứ, trong cộng đoàn?
.............................................................................................................
.............................................................................................................
4. CẦU NGUYỆN
Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.
Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.
* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.
Lời nguyện kết thúc. Đáp ca - Thánh vịnh 28
Hãy dâng Chúa, hỡi chư thần chư thánh,
Hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người,
và thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện.
Tiếng Chúa rền vang trên sóng nước,
Chúa ngự trên nước lũ mênh mông.
Tiếng Chúa thật hùng mạnh! Tiếng Chúa thật uy nghiêm.
Thiên Chúa hiển vinh cho sấm nổ ầm ầm,
Còn trong thánh điện Người, tất cả cùng hô: "Vinh danh Chúa!"
Chúa ngự trị trên cơn hồng thủy, Chúa là Vua ngự trị muôn đời.
Sáng danh...
5. HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN
• Chọn một Lời Chúa ngắn để thuộc và suy đi ngẫm lại trong ngày.
.................................................................................................
• Tôi dành giờ để nối kết 3 bài đọc, tập trung vào điểm chung này: Chúa Giêsu được gắn kết với Chúa Thánh Thần để làm gì? Chúa Thánh Thần cũng đã được ban xuống trên tôi để làm gì?
- Bài đọc 1 : Isaia 42,1.7
Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn và quý mến hết lòng. Ta cho Thần khí Ta ngự trên nó; nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân...
Ta đã nắm tay ngươi, đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân, làm ánh sáng chiếu soi muôn nước,7 để mở mắt cho những ai mù loà, đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm.
- Bài đọc 2: Công vụ 10, 38
Đức Giêsu xuất thân từ Nadarét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người
- Tin Mừng Mathêu 3,16-17
16 Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người.17 Và có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người".
............................................................................................................
CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA
Chúng ta hãy để Chúa Thánh Thần cầm lấy tay và dẫn vào giữa thành phố để lắng nghe tiếng kêu gào, rên rỉ. Thiên Chúa đã nói với Môsê rằng tiếng kêu gào của Dân đã thấu đến Ta: Ngài đã nghe, đã thấy sự áp bức và đau khổ... Ngài đã quyết định can thiệp bằng cách gởi Môsê đến khơi dậy và nuôi dưỡng giấc mơ tự do của dân Israel và mặc khải cho họ thấy giấc mơ này cũng chính là ý muốn của Thiên Chúa.
Nhưng để Môsê có thể thực hiện được sứ mạng của mình, Thiên Chúa muốn ông "đi xuống" với Ngài ở giữa dân Israel. Trái tim của Môsê phải trở nên trái tim của Chúa, lắng nghe và cảm nhận nỗi đau và ước mơ của con người. Đó là tiếng kêu của con người tay giơ lên trời. Và đó là tiếng nói của Thần Khí mà Môsê phải nghe bằng trái tim.
Chúng ta cũng cảm thấy trong chúng ta ngọn lửa của Ngày Lễ Ngũ Tuần, khiến chúng ta phải kêu lên cho bao người nam nữ của thành phố này, rằng sự nô lệ của họ đã chấm dứt và Chúa Kitô chính là con đường dẫn đến thành đô trên Trời. (trích bài giảng Vọng CTT Hiện Xuống 8/6/2019)
liên lạc : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

----------------------------------------