DOI SONG TAM LINH - DUOC THIEN CHUA CHO SONG Print

Nov 20 at 10:30 AM

Tôi CHƯA ĐƯỢC được Thiên Chúa cho sống

Tamlinhvaodoi

Thư 1 Cô-rin-tô 15 : 22 (Bài đọc 1)

Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết,

thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại.

Quả thế, như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết,

thì mọi người nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sống.

Giáo hội dạy về tội nguyên tổ:

Làm mất ơn thánh hóa, nghĩa là con cháu của họ sinh ra dễ bị tổn thương trước cám dỗ của tội.

Thứ đến, linh hồn họ bị tổn thương, nghĩa là nó dẫn đến việc sự thiếu hiểu biết, ý chí yếu đuối, và việc bất tuân của những đam mê thấp hèn...

Dù đã được rửa tội để sạch tội tổ tông, nhưng vì một số những hậu quả của tội lỗi vẫn tồn tại, như những đau khổ, bệnh tật, sự chết và những sự yếu hèn trước sức cuốn hút hấp dẫn của cám dỗ khiến tôi thường bị ngã gục và sa lầy trong tội lỗi.

Quả thật: Vì tôi liên đới với A-đam... mà phải chết

Chính tư tưởng bi quan, tiêu cực này đã khiến tôi mất hết ý chí phấn đấu vươn lên

Thực tế là, biết bao lần tôi đã từng quyết chí dốc lòng chừa..

Nhưng chỉ một thời gian đâu lại vào đấy.

Biết bao lần tôi quyết tâm theo Chúa nhưng rồi chính tư tưởng bi quan, tiêu cực này đã khiến tôi dừng lại... như con ngựa bất kham luôn muốn quay về con đường cũ...

Nếu như thế này thì rõ ràng tôi chưa sống thực sự..

Mà chưa sống cũng có nghĩa là tôi vẫn còn trong tình trạng ngủ mê..

Mặc dù tôi cảm thấy mình rất đạo đức..rất gương mẫu...có khi rất thánh thiện nữa

Nhưng oái oăm thay....rất thánh thiện ...mà vẫn còn ngủ mê !!!

Tại sao kỳ quái như thế???... Tại sao mâu thuẫn như thế???

Câu trả lời nằm ngay trong bài Thánh Thư của Phao-lô trong đoạn mở đầu:

Nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sống.

Một câu hỏi thật nghiêm chỉnh đập vào trí não tôi:

Hiện nay Tương Quan Cá Nhân của tôi với Đức Ki-tô thế nào?

Ấm áp? Gắn bó? Nên một?

hay vẫn Tôn kính? Hờ hững? Xa lạ?

Bằng chứng rõ rệt nhất là:

Trong một ngày, tôi sống với Chúa được mấy phút?

Dù trong một ngày, tôi thực hiện 5 việc đạo đức...lớn lao

nhưng vẫn chưa thực sự sống với Chúa được một vài phút..

Thế thì...

Nếu tôi chưa thực sự liên đới với Đức Ki-tô...(kết hiệp với Đức Ki-tô )

Hậu quả đáng buồn là:

Tôi cũng CHƯA ĐƯỢC Thiên Chúa cho sống.!!!

-------------------------------------