DOI SONG TAM LINH # = 20 = CHU NHAN DUNG DAU TRAM NETT Print

 

                                       Đời Sống Tâm Linh # 20

                                    CHỮ “NHẪN” ĐỨNG ĐẦU TRĂM NẾT

 

* Chuyện kể: Ông Tử Trương muốn đi xa, đến chào Đức Khổng Tử và xin Ngài một lời khuyên. Đức KhổngTử nói: “Chữ “nhẫn” đứng đầu trăm nết. – Trương Tử hỏi lại: “Làm sao phải nhẫn?”

* Đức Khổng Tử trả lời: “Thiên Tử mà nhẫn thì nước không sinh hại. - Chư hầu mà nhẫn thì nước sẽ mạnh lớn thêm. - Quan lại mà nhẫn thì chức vị sẽ thăng tiến. – Anh em mà nhẫn thì cửa nhà giầu sang. - Vợ chồng mà nhẫn thì ở được với nhau trọn đời.- Bạn bè mà nhẫn thì thanh danh không mất. - Hễ nhẫn thì không lo tai hoạ.”

* Ông Trương Tử hỏi lại: “Nếu bất nhẫn sẽ ra sao? - Đức khổng Tử nói: “Thiên Tử mà bất nhẫn thì nước sẽ trống không. – Chư hầu mà bất nhẫn thì mất mạng. – Quan lại mà bất nhẫn thì sẽ bị hình phạt. – Anh em mà bất nhẫn thì sẽ chia rẽ. - Vợ chồng mà bất nhẫn thì phải xa nhau (ly thân, ly dị). - Tự mình mà bất nhẫn thì không thể tránh được lo lắng.” Trương Tử nói: “Phải lắm ! Phải lắm !

* Cảm nghiệm: Tôi thấy chữ nhẫn nó đi liền với chữ nhịn, rồi đi sát chữ nhục. Ba chữ Nhẫn - Nhịn - Nhục là Thánh giá luôn đi sát với người Tín hữu Kitô, mà Chúa Giêsu đã dạy tôi suốt cuộc đời của Ngài, để tôi noi gương, thế mà tôi lại không làm như Ngài !?

1- Sách Gương Chúa Giêsu dạy: “Con thấy Đức Nhẫn nhục rất cần cho con ở đời này, là nơi con gặp nhiều trái ý. Con muốn được bình an ư? Con cần phải chiến đấu và chiụ đau khổ. Con đừng đi tìm thứ bình an mà không phải hy sinh và khó khăn. Trái lại khi con gặp nhiều thử thách và phản trắc, chính là lúc con gặp bình an đấy!

2- Nhẫn nhục là chìa khóa hạnh phúc: Tình bạn hữu và xã hội:

Yêu nhau cau sáu bổ ba, nắng mưa chẳng quản, gần xa chẳng màn.

Yêu nhau chẳng kể bạc vàng, yêu nhau yêu cả con đàng nhau đi.

* Bài học để tránh đổ vỡ, bất đồng ý kiến, rất cần tâm lý người vợ:

Chồng giận thì cợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê.

Chồng giận thì vợ làm lành, miệng cười hớn hở rằng anh giận gì?

3- Nhẫn nhục là nguồn an ủi: Hát Kinh Hoà Bình thật dễ, mà sống thì ít ai thực hiện: Nếu so sánh với bao đau khổ người khác hiện nay, thì bạn còn chịu it lắm! Mà nếu bạn chưa cho là nhẹ, thì bạn còn bất nhẫn lắm đấy ! Bạn và tôi hãy quyết tâm chịu đựng cho nhẫn nhục.!

 

Phó tế: GB. Maria Nguyễn Định Sưu Tầm