ĐỜI SỐNG TÂM LINH - CÁI GÌ KHÔNG ĐẬP THÌ CHẾT? Print

Leo Núi
rsndpoSeot3fh16u75r 1h3l84g1a7162s40thgl8f ·
NguyễnHuy Cmc
tdopnerSsotMe6ih aru7fl8d061518saeylY2aAg 55 1ua:8f4t ·
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Hỏi: Cái gì đập thì sống mà không đập thì chết?
Thưa: Tim.
Hỏi: Tim là gì?
Thưa: Tim là 1 bộ phận trung tâm của cơ thể, có nhiệm vụ lưu chuyển máu trong khắp toàn thân. Tim còn được coi là biểu tượng tình cảm, tình yêu của con người.
Hoạt động của tim thì không bao giờ ngưng nghỉ. Đầu óc có thể ngưng nghỉ, nhưng tim thì không. Nếu tim ngưng hoạt động, thì đồng nghĩa với sự chết. Đồng 1 nghĩa như vậy, khi trái tim không còn yêu thương thì đó là 1 trái tim chết, 1 trái tim chỉ còn hận thù và chết chóc.


Lễ tôn thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng chính là lễ tôn thờ Tình Yêu Chúa Giêsu. Ngài đã yêu nhân loại chúng ta vô bờ bến, vô cùng tận.

Mãi mãi vẫn "Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống mình vì bạn hữu" (Ga 15,13). Vì sao vậy? Vì mạng sống là tận cùng tất cả. Đã trao ban mạng sống rồi thì chẳng còn gì nữa để mà trao ban.


Lạy Trái Tim nhân lành Chúa Giêsu, xin thương xót và che chở chúng con.
Lm Giuse Maria Nguyễn Huy, CRM

----------------------------------------------