ĐỜI SỐNG TÂM LINH- SỨC MẠNH CỦA CẦU NGUYỆN Print

THÔNG BÁO TIN VUI # 306 - www.ChiaseLoiChua.com - P/tế Định Nguyễn

SỨC MẠNH CỦA CẦU NGUYỆN TRƯỚC ĐẠI DỊCH COVID-19

"Khi vào nhà, cac môn đệ hỏi riêng Chúa: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?" Người đáp: "Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi." (Tin mừng Mac-cô đoạn 9, câu 28-29)

(Bài này được đọc Thứ Bảy, Chúa nhật, Thứ hai tuần này 15 lần trên Đài Apple TV 21.12 Houston TX, trong giờ Thông báo)

*BẠN VÀ TÔI CÙNG VUI SỐNG CẦU NGUYỆN VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA:

"Cầu nguyện là sống với Chúa ở đây và lúc này." Quả thế, cầu nguyện là lúc chúng ta ở với Chúa, Chúa ở bên ta để dạy dỗ, giúp đỡ, trợ lực và làm cho ta nên giống Ngài hơn. Cho nên, thiếu cầu nguyện là thiếu vắng Chúa. Thiếu cầu nguyện là thiếu niềm tin cũng như chưa có đủ lòng trông cậy vào sức mạnh của Ngài."

1/ Thiếu cầu nguyện là thiếu hẳn quyền năng của Chúa. Tóm lại, thiếu cầu nguyện là thiếu Đức Kitô, mà thiếu Đức Kitô, chúng ta không thể làm gì được. Hôm ấy nếu cầu nguyện sốt sắng như Thầy đã dạy, chắc chắn các môn đệ đã trừ được tên quỷ dữ ấy.

2/ Thiên Chúa là Đấng toàn năng và hay thương xót. Người biết rõ chúng ta dễ gắn bó với những thực tại trần gian mà bỏ quên Ngài. Ngài muốn chúng ta đến với Ngài, nương tựa vào Ngài để Ngài ban cho ta quyền năng của Ngài, quyền năng mà chính bản thân ta chẳng bao giờ có nếu không qua cầu nguyện.

3/ Hãy cầu nguyện với Chúa luôn để cảm nhận được Ngài yêu thương. Cầu nguyện để Chúa trừ tên quỷ tội lỗi trong bạn là: "Hận thù, Bất hòa, Ghen tương, Nóng giận, Tranh chấp, Chia rẽ, Bè phái, Ganh tỵ, Say sưa..." (Thư Galat, đoạn 5, câu 18 đến câu 21), đồng thời nâng đỡ bạn cộng tác với Ngài trong việc diệt trừ sự dữ trong môi trường bạn đang sống hôm nay.

4/ Những ơn nhận được khi Cầu nguyện và Sống Cầu nguyện thì nhận được 9 Hoa quả của Chúa Thánh Linh hiện diện trong bạn và tôi là: "BÁC ÁI - HOAN LAC - BÌNH AN - NHẪN NHỤC - NHÂN HẬU - TỪ TÂM - TRUNG TÍN -HIỀN HÒA VÀ TIẾT ĐỘ".(Thư Galat đoạn 5, từ câu 22 đến câu 26)

***NHỜ ƠN CHÚA GIÚP, BẠN VÀ TÔI QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG LÀ CẦU NGUYỆN NHƯ HƠI THỞ TRONG MÙA ĐẠI DICH CUỘC ĐỜI VỚI: "QUYẾT TÂM BỎ NHỮNG TẬT XẤU KỂ TRÊN, ĐỂ CÓ 9 HOA QUẢ CỦA CHÚA THÁNH THẦN HOẠT ĐỘNG TRONG TÔI, GIÚP MỌI NGƯỜI SỐNG BÊN TÔI VUI KHỎE VÀ BÌNH AN TRƯỚC COVID-19 này".

Đầy tớ Định Nguyễn - Mời thăm: www.ChiaseLoiChua.com, để Sống và Chia sẻ Lời Chúa.

-------------------------------------------