ĐỜI SỐNG TÂM LINH - THÔNG BÁO TIN VUI # 291 Print

 THÔNG BÁO TIN VUI # 291 - www.ChiaseloiChua.com - P/tế Định Nguyễn

VUI MỪNG VÌ NGƯỜI TỘI LỖI ĂN NĂN SÁM HỐI TRONG ĐẠI DỊCH

*CHÚA GIÊ-SU NÓI: "Tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối."

(TIN MỪNG LUCA ĐOẠN 15, CÂU10)

*Bài này đươc đọc 10 lần trong giờ Thông báo trên APPLE TV 21-12 Houston, TX Thứ Bảy và Chúa nhật tuần 32TN-B.

*BẠN VÀ TÔI CÙNG SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA:

-Thiên Chúa là tình yêu, CÂU NÀY được thể hiện nơi chính con người Chúa Giêsu. Đi tìm những con chiên lạc đàn đã trở thành "sở trường" của Ngài. Trong suốt những năm công khai rao giảng Tin Mừng về Nước Thiên Chúa.

1/ Rất nhiều lần Chúa đã lên tiếng bênh vực người tội lỗi trước sự dèm pha, nghi kỵ, khinh chê rẻ rúng của các kinh sư, biệt phái và Pharisêu. Người đã cho họ thấy được sự khác biệt giữa cái nhìn bao dung của Thiên Chúa và cái nhìn thiển cận của con người; giữa lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và sự hẹp hòi của lòng người.

2/ Qua đó, Chúa muốn họ hiểu rằng vì để cứu loài người tội lỗi mà Thiên Chúa đã xuống thế. Nơi khác, Chúa nói: "Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi" (Mc 2,17b).

3/ Bạn và tôi là kẻ có tội nhưng là những tội nhân có phúc, không phải vì chúng ta có gì đáng tự hào mà vì mình tội lỗi như thế mà đã được Chúa thứ tha. Chúng ta cần phải nhận ra mình yếu đuối bất toàn, để mỗi ngày biết quay về với Chúa.

4/ Đó là điều làm Chúa vui hơn cả. Bạn có nhận ra điều đó không? Hay bạn chỉ thấy lỗi lầm của người khác mà không thấy được mình để trở lại với lòng thương xót Chúa TRONG MÙA ĐẠI DỊCH?

*BẠN VÀ TÔI CẦN ĐỌC LẠI CÂU KÌNH THÁNH TRÊN ĐỂ SỐNG VÀ CẦU NGUYỆN:

TÔI Đọc lại để Sống và Chia sẻ: "Giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối" (TIN MỪNG LUCA ĐOẠN 15, CÂU 10).

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng hay thương xót. NHỜ CHÚA THÁNH THẦN THÚC ĐẨY con QUYẾT TÂM khiêm tốn trước mặt Chúa và quay về bên tình yêu Chúa ĐỂ mở lòng con ra, biết yêu thương MỌI NGƯỜI TRONG ĐẠI DỊCH NÀY. Amen.

Đầy tớ: Định Nguyễn - Mời thăm www.ChiaseLoiChua.com, để Sống và Chia sẻ Lời Chúa.

---------------------------------------

*GẶP ĐƯỢC LỜI CHÚA TÔI ĐÃ NUỐT VÀO, LỜI NGÀI LÀM VUI THỎA LÒNG CON"

(GIÊ-RÊ-MIA 15, 16)

--------------------------------------------------------------------------------