DOI DONG TAM LINH - HOC TAP- CHUAN BỊ - LAM VIEC Print

vicky vu

ĐỜI SỐNG TÂM LINH
William A. Ward khuyên rằng:


Hãt học tập trong khi các người khác đang ngủ mê.
Hãy làm việc trong khi các người khác đang biếng nhác
Hãy chuẩn bị trong khi các người khác đang vui chơi.
Hãy mơ ước trong khi các người khác đang mong đợi.

Study while others are sleeping.
Work while others are loafing.
Prepare while others are playing.
Dream while others are wishing.

Bí quyết thành công của đời sống TÂM LINH là “Quyển sách kinh luật này chớ xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong sách; vì như vậy đường lối con mới được thịnh vượng và thành công.” (Giô-suê 1:8). Amen!

--------------------------------------