DOI SONGTAM LINH - GIAU CO VÀ TU BO MOI SU Print

nguyenthi leyen.

Tran Lucy
24 Tháng 8 lúc 22:14

GIÀU CÓ VÀ BỎ MỌI SỰ (Mt 19,23-30)

Trên đời này có nhiều thứ làm cho ta giàu có lắm.

– Giàu có tiền của, vàng bạc đôla nhà cửa đất đai ruộng vườn... yến tiệc linh đình, gấm vóc lụa là, ăn uống phủ phê...

– Giàu có kiến thức, tư tưởng kim cổ đông tây, bằng cấp học giả, tài giỏi năng khiếu, khôn ngoan thông minh, sáng suốt hơn người

– Giàu có địa vị, quyền cao chức trọng, lên xe xuống ngựa, uy quyền thống lãnh, kẻ đón người đưa, thích đứng ở ngã tư đường cho người ta chào hỏi xin phép bái lạy...

– Giàu có miệng lưỡi, nói khéo nói khôn, danh hiệu mồm vàng, thu hút hấp dẫn lôi cuốn đến nỗi bà góa đem của cải ra trao nộp hết....

– Giàu có đạo đức, lúc nào miệng cũng lâm râm cầu nguyện, đeo nhiều thẻ kinh, mặc áo tua dài, ngày đi dăm ba lễ, lần hạt dài mấy cây số, kể lể công phúc lập được...

"Thầy còn nói cho anh em biết : con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa."

Người có tật thì hay giật mình, người giàu có thì hay hỏang hốt... mà các ông môn đệ chắc là giàu có lắm nên mới giật mình sửng sốt và còn vô cùng sửng sốt ; hay là các ông lo cho số phận các nhà giàu không biết : "Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói :

"Thế thì ai có thể được cứu ?"

Vậy thì giàu có của Chúa là giàu có thế nào ?

"Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói :

"Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được."

Theo tôi suy đóan (hay đóan mò lắm !), giàu có theo cách của Chúa là có Chúa đầy mình, kho tàng của mình là Chúa vì kho tàng ở đâu thì lòng trí ở đó.

Chúa kêu gọi con người sám hối hóan cải để thay đổi não trạng tư duy của mình. Từ một Thiên Chúa nhỏ nhen, tính tóan, cằn nhằn, hẹp hòi... sang một Thiên Chúa giàu lòng từ bi nhân hậu, tha thứ, xót thương...

Bỏ mọi sự

Bỏ mọi sự trở nên túng bấn nghèo khổ cùng cực phải không ?

Bỏ hết mọi trở nên khù khờ cả lũ với nhau ý à ?

"Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội".

Gấp bội cái gì nhỉ ?

chẳng lẽ từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất lại được nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất gấp bội à ?

Lại suy bụng ta ra bụng Chúa nữa,

có phải là : Có Chúa là có Tất Cả, tất cả trong Tất Cả. Có Tình Yêu là có gấp bội, hẳn nhiên là vật chất có đó (có mà đầy) nhưng không chiếm hữu (không vun vét, tích cóp, dồn lắc).

Ngài đến trần gian nối kết mọi người vào trong Vương Quốc Tình Yêu.

Vậy ai là anh em, là chị em, là cha mẹ ?

Là những người thực hành Lời Chúa và thi hành Thánh Ý của Người. Người sống trong Vương Quốc Tình Yêu,

tất cả "sự vật" thuộc trần gian trở thành thứ yếu, trở thành phương tiện... đó là ý nghĩa của việc từ bỏ.

Một khi đã cảm nhận được Chúa là hạnh phúc là niềm vui là bình an thì Chúa cũng chính là sự giàu có của mình "và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp".

OTC

-----------------------------