GẶP GỠ ĐỨC KITO - NGÀY 27-11-2019 Print

Tuyen Pham

---------- Forwarded message ---------
From: Bạn Đường Linh Thao
Date: Tue, Nov 26, 2019 at 3:50 AM
Subject: [TĐCN] TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27-11
To:

Tông Đồ Cầu Nguyện, ngày 27-11-2019

" Trước khi giúp đỡ ai đó, chúng ta cần có một cuộc gặp gỡ riêng tư với Thiên Chúa: chúng ta cần thời gian để cầu nguyện và lắng nghe Lời Ngài. " (ĐGH Phanxicô)

TDCN 27-11.jpg
Phụ trách Tông Đồ Cầu Nguyện:
Lm. Phê-rô Danh, S.J., và Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

--

"Điều quan trọng là chúng ta không mỏi mệt gieo hạt giống tốt lành"

(ĐGH. Phanxicô)

Lạy Chúa, xin cho con trở nên người gieo sự tốt lành trong mọi việc con làm.

--
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "tongdocaunguyen".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến tongdocaunguyen+ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Để xem cuộc thảo luận này trên web, hãy truy cập https://groups.google.com/d/msgid/tongdocaunguyen/CAAfUZCUq2K-tjic3Lehm5wr0mZTNzWjpnEE_1FfA1ixPprVdWQ%40mail.gmail.com.

--