GẶP GỠ ĐỨC KITO TRONG THÁNH THẦN - QUÝ VÂN Print

Quyvan Vu
Sat, Nov 27 at 3:52 AM
Bốn câu Thánh Vịnh dùng để cầu nguyện xin sự giúp đỡ từ Chúa

Khi bạn không biết phải cầu nguyện điều gì, Kinh Thánh sẽ cung cấp cho bạn lời lẽ để cầu nguyện! Những lời cầu nguyện trong sách Thánh Vịnh sẽ dạy bạn cách để cầu xin sự giúp đỡ từ Đức Chúa Trời.

'Đức Gia Vê ôi! Xin nghiêng tai nhậm lời con, vì con đang khốn cùng và thiếu thốn.' – TV .86:1

Đây là bước đầu tiên để Chúa biết rằng bạn cần Ngài và muốn sự giúp đỡ từ Ngài.

'Xin gìn giữ chân con vững bước trong lời Chúa.' – TV. 119:133

Thứ hai là cầu xin sự hướng dẫn của Ngài và sức lực để đứng vững trong những lời hứa của Ngài.

'Nguyện sự thương xót Ngài mau mau đến đón rước chúng con, vì chúng con bị khổ nhục vô cùng.' – TV. 79:8

Chúng ta thường cần sự giúp đỡ để khắc phục những hậu quả từ những lựa chọn sai lầm và tội lỗi trong quá khứ của chính chúng ta. Hãy cầu xin Chúa giúp bạn tập trung vào lòng thương xót và ân điển của Ngài để vực bạn lên khỏi nỗi tuyệt vọng và tấm lòng đau đớn.

'Đức Chúa trời ôi! Xin phù hộ con, vì con nương náu mình nơi Chúa. Con thưa với đức Gia Vê rằng: Ngài là Chúa của con, Ngoài Ngài ra con không có phước nào khác.' – TV. 16:1-2

Hãy tìm kiếm nơi nương náu và dựa vào Chúa, chứ không phải dựa vào sức mạnh hay khả năng của bản thân. Đức Chúa Trời hứa sẽ là nơi nương náu cho bạn nếu bạn để cho Ngài làm điều đó.

---------------------------------