ĐỜI SỐNG MỚI TRONG THẦN KHÍ Print

CHỮA BỆNH BẰNG THỞ HÍT THẦN KHÍ - SINH LẠI BỞI THÁNH THẦN

"ANH EM PHẢI ĐỂ THẦN KHÍ ĐỔI MỚI CON NGƯỚI ANH EM, VÀ PHẢI MẶC LẤY CON NGƯỜI MỚI, LÀ CON NGƯỜI ĐƯỢC SÁNG TẠO THEO HÌNH ẢNH THIÊN CHÚA....." (Ê-phê-xô 3, 23-24)

-Bạn và tôi cần để Chúa Thánh Thần đởi mới là bỏ con người cũ nhiều tật xấu và đam mê ngay trong Đại dịch này, bằng cầu nguyện như hơi thở, để Ngài biến đổi tôi nên giống Chúa.

Huyền Đồng

---------------------------