GẶP GỠ ĐỨC KITO - NGÀY 25-12-2019 Print

Tuyen Pham

---------- Forwarded message ---------
From: Bạn Đường Linh Thao
Date: Tue, Dec 24, 2019 at 9:48 AM
Subject: [TĐCN] Mến Yêu Hằng Ngày 25-12-2019
To:

Mến Yêu Hằng Ngày, 25-12-2019

"Thiên Chúa không ở đâu xa, Người ở ngay cạnh bên, Người không thờ ơ nhưng đầy lòng trắc ẩn, Người không xa lạ, nhưng là một người Cha giàu lòng thương xót." (ĐGH. Phanxicô)

Phụ trách Tông Đồ Cầu Nguyện:
Lm. Phê-rô Danh, S.J., và Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

--

"Điều quan trọng là chúng ta không mỏi mệt gieo hạt giống tốt lành"

(ĐGH. Phanxicô)

Lạy Chúa, xin cho con trở nên người gieo sự tốt lành trong mọi việc con làm.

--
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "tongdocaunguyen".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến tongdocaunguyen+ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Để xem cuộc thảo luận này trên web, hãy truy cập https://groups.google.com/d/msgid/tongdocaunguyen/CAAfUZCVwKiCSNzTQNxXFGiSZTPyOONDHxLhmrn6xvO0iQcfAZQ%40mail.gmail.com.

--