GẶP GỠ ĐỨC KITO - NGÀY 21-12-2019 Print

Tuyen Pham
Dec 20 at 1:56 PM

---------- Forwarded message ---------
From: Bạn Đường Linh Thao
Date: Fri, Dec 20, 2019 at 12:26 AM
Subject: [TĐCN] MẾN YÊU HẰNG NGÀY, 21-12
To:

Mến Yêu Hằng Ngày, 21-12-2019

" Đừng sợ nên thánh. Sự thánh thiện không tước đi năng lực, sức sống hay niềm vui của con. Trái lại, con sẽ trở thành điều mà Chúa Cha đã nghĩ đến khi Ngài tạo dựng nên con. " (ĐGH. Phanxicô)

Phụ trách Tông Đồ Cầu Nguyện:
Lm. Phê-rô Danh, S.J., và Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

--

"Điều quan trọng là chúng ta không mỏi mệt gieo hạt giống tốt lành"

(ĐGH. Phanxicô)

Lạy Chúa, xin cho con trở nên người gieo sự tốt lành trong mọi việc con làm.

--
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "tongdocaunguyen".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến tongdocaunguyen+ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Để xem cuộc thảo luận này trên web, hãy truy cập https://groups.google.com/d/msgid/tongdocaunguyen/CAAfUZCVq9XYryGLwKAJo0V1wSNrmCLoxiDD0Se6zgzq8n4tZHg%40mail.gmail.com.

----------------------------