GẶP GỠ CHÚA KITO - NGÀY 17-12-2019 Print

Tuyen Pham

---------- Forwarded message ---------
From: Bạn Đường Linh Thao
Date: Mon, Dec 16, 2019, 3:46 AM
Subject: [TĐCN] Mến Yêu Hằng Ngày 17-12-2019
To:

Mến Yêu Hằng Ngày, Ngày 17-12-2019
"Khi chúng ta dành thời gian cho một người đang gặp khó khăn, hay giúp đỡ ai đó với mục đích ngay lành, chính là lúc chúng ta dâng lên món quà làm vui lòng Chúa Giêsu." (ĐGH Phanxicô)

Phụ trách Tông Đồ Cầu Nguyện:
Lm. Phê-rô Danh, S.J., và nhóm Bạn Đường Linh Thao
--

"Điều quan trọng là chúng ta không mỏi mệt gieo hạt giống tốt lành"

(ĐGH. Phanxicô)

Lạy Chúa, xin cho con trở nên người gieo sự tốt lành trong mọi việc con làm.

--
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "tongdocaunguyen".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến tongdocaunguyen+ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Để xem cuộc thảo luận này trên web, hãy truy cập https://groups.google.com/d/msgid/tongdocaunguyen/CAAfUZCVr4%2BTxcTdccXKM2vrASwTYNRscwtFxtncUfAv1nyTYvQ%40mail.gmail.com.

--