DOI SONG MOI TRONG THAN KHI # 99 = TINH YEU THANH THAN Print

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA - Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm A Lời Ch
Jun 4 at 9:11 PM

Lời Chúa: Ga 20, 19-23

Việc trao ban Chúa Thánh Thần trong đoạn Tin Mừng hôm nay xem như một việc thông thường. Chúa Giêsu chỉ thổi hơi trên các môn đệ và nói: " Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần". Nhưng không đơn giản như thế. Chúa Giêsu đã nhiều lần nói đến Thánh Thần, hứa ban Thánh Thần; " Thầy sẽ xin cha Thầy ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi". Ngài thổi hơi trên các môn đệ chứng tỏ Thánh Thần là hơi thở của Ngài. Ngài đã thở hơi cuối cùng trên thập giá, hơi thở đó chính là Thánh Thần. Thánh Gioan không nói Ngài tắt thở mà nói: "Ngài trao ban Thánh Thần". Như thế, chúng ta có thể hiểu rằng Thánh Thần là sự sống, không phải là sự sống thể lý mà thôi mà là sự sống của tâm hồn. Chúa Giêsu trao ban Thánh Thần để chúng ta được sống, và được sống thật, được sống đời đời.

Nhưng Thánh Thần lại là Thánh Thần của ơn tha thứ và chính ơn tha thứ cũng là sự sống: "Anh em tha tội ai, người ấy được tha". Tội lỗi là sự chết, ơn tha thứ mang lại sự sống. Thánh thần là nguồn cội của sự sống mới. Thánh Phaolô luôn nói đến sự sống mới trong Thánh Thần. Chúng ta được rửa trong Thánh Thần, và chính Thánh Thần đến trong chúng ta và kêu lên :"Abba, Cha ơi". Chính Thánh Thần xác định chúng ta là con Thiên Chúa. Thánh Thần cầu nguyện trong chúng ta vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Thánh Thần cầu nguyện trong chúng ta bằng những tiếng rên khôn tả. Như thế, chúng ta hoàn toàn được thấm nhuần Thánh Thần của Thiên Chúa cũng như Chúa Giêsu luôn sống trong Thánh Thần. Mọi hoạt động của Ngài, lời giảng của Ngài đều do Thánh Thần. Chúng ta phải sống trong Thánh Thần như Ngài. Chúa Giêsu cũng nói: "Không có Thầy, anh em không làm được việc gì, thì chúng ta cũng không thể làm được việc gì nếu không có Thánh Thần.

Trong cuộc sống đức tin, Thánh thần Chúa phải là tất cả từ nguồn cội cho đến kết thúc. Ngài là Tình Yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con. Tình Yêu đó được đổ tràn trong tâm hồn tín hữu ngay từ khi chịu phép rửa tội. Thánh Thần được ban sung mãn qua bí tích Thêm Sức, nhờ đó, chúng ta được sống trong Thánh Thần Tình Yêu, chúng ta nhờ Ngài để có thể yêu mến Chúa thực sự. Một số đông tín hữu giữ đạo mà không biết yêu mến Chúa vì họ không ở trong Thánh Thần. Thánh Phaolô bảo chúng ta:" Đừng dập tắt Thánh Thần". Chúng ta dễ dập tắt Thánh Thần vì sự lơ đãng của chúng ta. Có thể nói, chúng ta quên Thánh Thần, không mấy khi nói đến Ngài, đừng nói chi đến việc cầu khẩn Ngài. Giáo Hội luôn bảo chúng ta cầu nguyện với Chúa ThánhThần mỗi khi làm công việc gì, nhưng mấy khi chúng ta chú ý? Kinh nguyện Chúa Thánh Thần được đọc quá nhanh và quen thuộc đến nỗi không còn ai có thể chú ý. Thiếu vắng Chúa Thánh Thần thì không có gì thành tựu, xét về mặt thiêng liêng.

Chúa Thánh Thần là Tình Yêu. Ngọn lửa tình yêu của Ngài làm cho tâm hồn chúng ta hăng say làm việc Chúa không mõi mệt, làm trong sự khôn ngoan, làm một cách nhẹ nhàng vui tươi. Ơn khôn ngoan của Ngài làm cho chúng ta hiểu được những điều thiện hảo đẹp lòng Chúa, nhờ đó chúng ta biết phải làm gì.

Tình yêu Thánh Thần giúp chúng ta sáng suốt và hiểu được ý định của Chúa và thực hiện ý định đó trong cuộc sống. Nhờ Thánh Thần soi dẫn, chúng ta không lầm lạc trong những quyết định của chúng ta.Ngay trong đời sống hằng ngày, chúng ta cũng nhờ Thánh Thần để sáng suốt quyết định những điều thích hợp như cách dạy dỗ con cái, chọn người bạn đường trong hôn nhân...

Tình yêu Thánh Thần soi sáng cho chúng ta hiểu lời Chúa, sống bằng Lời Chúa. Chúng ta được lời Chúa soi dẫn trên mọi nẽo đường, giúp chúng ta biết yêu thương như Chúa muốn, can đảm trong mọi tình huống, bình thản vui tươi trong mọi cơn thử thách.

Tình yêu Thánh Thần sẽ là sức mạnh để chúng ta dấn thân phục vụ Tin Mừng, rao giảng Tin Mừng bằng cuộc sống bác ái, khiêm nhường và bền bĩ. Người đầy ơn Thánh Thần luôn cảm thấy cuộc đời là phục vụ không mệt mõi để Chúa được yêu thương hơn.

Tình Yêu Thánh Thần sẽ cho chúng ta một cái nhìn đức tin tất cả tạo vật của Chúa, biết sử dụng mọi sự cho sáng danh Chúa, không tìm lợi ích cá nhân cho mình. Một người không có đức tin nhìn mọi sự như là của mình, chỉ biết hưởng thụ và tìm thỏa thích cho riêng mình. Người tín hữu, với cái nhìn trong Thánh Thần sẽ nhìn mọi sự như những kỳ công của Chúa, như những hồng ân của tình thương Chúa và sử dụng mọi sự với lòng biết ơn.

Tình yêu Thánh Thần sẽ cho chúng ta một cặp mắt thiêng liêng để thấy được những thực tại thiêng liêng mà chúng ta không thể thấy bằng cặp mắt phàm trần và hiểu được những gì chúng ta không hiểu được bằng trí khôn ngoan nhân loại của chúng ta.Tất cả những thực tại thiêng liêng như hồng ân làm con Chúa. Ai cũng biết điều đó, nhưng không mấy người hiểu được, vì thế đa số người tín hữu sống như những người không có đức tin, không biết được hồng ân tuyệt diệu Chúa ban.

Các bí tích là những thực tại thiêng liêng mà nhiều người không thấy và cũng không hiểu. Phép Thánh Thể là một thực tại thiêng liêng quan trọng hơn mọi thực tại nào, thế nhưng bao nhiêu người hiểu và cảm thấy hạnh phúc được ăn lấy Chúa? Không có Thánh Thần không thể nhận ra Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể.

Cầu xin Chúa Thánh Thần xuống trên chúng ta như một " lễ Hiện Xuống mới" để như các Tông Đồ, chúng ta mạnh mẽ bước ra trước thế giới, hiên ngang tuyên xưng đức tin và rao giảng Tin Mừng. Rao giảng không rầm rộ nhưng vững chắc. Quí Ngài cũng như chúng ta, là những con người yếu hèn, kém tin, nhưng khi đã đầy tràn Thánh Thần các Ngài đã trở nên những con người mới, những con người hoàn toàn của Chúa, sống chết cho Chúa thôi.Hãy để Thánh Thần hoạt động tự do trong chúng ta, "đừng làm buồn lòng Ngài"... đừng cản trở hoạt động của Ngài bằng sự ươn lười của chúng ta. Lắng nghe tiếng thì thầm yêu thương của Ngài, cuộc sống chúng ta sẽ tươi sáng, thanh thản, vì tình yêu của Ngài sẽ tràn trề trên chúng ta, biến mọi hành động cử chỉ của chúng ta thành yêu thương chân thành.

Chúa Giêsu hôm nay đang thổi hơi trên chúng ta và ban Thánh Thần của Ngài trên chúng ta, sai chúng ta đi.Ngài biết chúng ta được dựng nên bằng gì nhưng vẫn tin tưởng nơi chúng ta, trao phó cho chúng ta nhiệm vụ thánh hóa cuộc sống trần gian để biến mọi sự thành của lễ đẹp lòng Thiên Chúa Cha. Ngài trợ lực chúng ta bằng chính Thịt Máu thần linh của Ngài. Hãy đến, bàn tiệc yêu thương vẫn mời gọi. Hãy ăn lấy Ngài và cùng với Ngài bước đi trong trần gian với tất cả tình yêu.

Lm Trầm Phúc.

Kính chuyển

Hồng