ĐỜI SỐNG MỚI TRONG THẦN KHÍ - 7 THANK YOU HOLY GOD Print

Leo Núi
nSsoprtode1h2c1gc02s5mrmum87m4h01 6clm21i4 ·
NguyễnHuy Cmc
nSsoprtode1h2c1gc32s5mrmum87m4h01 6clm21i4 ·

7 THANK YOU HOLY GOD
1. Thanks for being wise
2. Thank you for understanding
3. Thank you for your concern
4. Thanks to the Power
5. Thanks Smart
6. Thanks to the moral of Germany
7. Thank You For The Fear Of God.

· ·

--------------------------------------------------------------------------------

"THẦN KHÍ CHÚA ĐÃ SAI TÔI ĐI, SAI TÔI ĐI LOAN BÁO TIN MỪNG.

THẦN KHÍ CHÚA ĐÃ THÁNH HIẾN TÔI, SAI TÔI ĐI NGÀI SAI TÔI ĐI..."

----------------------------------------

9 HOA QUẢ CHÚA THÁNH LINH: (Thư Galat 5, 22-23)

BAC ÁI - HOAN LẠC - BÌNH AN - NHẪN NHỤC - NHÂN HẬU - TỪ TÂM - TRUNG TÍN - HIỀN HÒA - TIẾT ĐỘ." KHÔNG CÓ LUẬT NÀO CHỐNG LẠI NHỮNG ĐIỀU NHƯ THẾ".

* VÌ NẾU ANH EM ĐỂ CHO THẦN KHÍ HƯỚNG DẪN, THÌ ANH EM KHÔNG CÒN LỆ THUỘC LỀ LUẬT NỮA." (GALAT 5, CÂU 18)

------------------------------------------