ĐỜI SỐNG MỚI TRNG THẦN KHÍ Print

CHỮA BỆNH BẰNG THỞ HÍT THẦN KHÍ - SINH LẠI BỞI THÁNH THẦN

11/THẦN KHÍ MỚI LÀM CHO SỐNG, CHỨ XÁC THỊT CHẲNG CÓ ÍCH GÌ.....(Gioan 6, 63)

-Bạn và tôi cần thở hít thật sâu, thật nhiều Thần Khí, để có sức sống mỗi ngày, Vì Lời Chúa là Thần Khí mới làm cho tôi an mạnh trước Đại dịch này.

Huyền Đồng

----------------------------