ĐỜI SỐNG MỚI TRONG THẦN KHÍ Print

THỞ HÍT THẦN KHÍ - SINH LẠI BỞI THẦN KHÍ - CHÚA THÁNH LINH -

2- Muốn thật sự khỏe mạnh, xinh đẹp về tinh thần, ta phảii hít thật nhiều Thần Khí.

(Mỗi ngày bạn và tôi cần thở hít Thần Khí là Chúa Thánh Thần từ lúc thức dậy tới khi đi ngủ rất nhiều lần, chữa bệnh băng Con Người Mới)

Hướng Về Chúa

----------------------------------