ĐỜI SỐNG MỚI TRONG THẦN KHÍ - ĐTC CHIA SẺ Print

ĐỜI SỐNG MỚI TRONG THẦN KHÍ: ĐỨC GIÊ-SU KHÔNG CÓ NHÀ

-ĐỨC THÁNH CHA PHANXICO NÓI: "ĐỨC GIÊ-SU KHÔNG CÓ NHÀ, VÌ NGÀI CƯ NGỤ NƠI MỌI NGƯỜI. CHÍNH CHÚNG TA LÀ NƠI Ở CỦA NGÀI.

SỨ MẠNG CỦA NGÀI LÀ MỞ CỬA CỦA THIÊN CHÚA CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, VÀ LÀ HIỆN THÂN CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA".

- Bạn và tôi cần sống nghèo và bác ái trong mùa Đại dịch này, khi Chúa dang cảnh tỉnh toàn thể nhân loại và tất cả thế giới, không trừ ai. Lắng nghe Chúa Thánh Thần thúc đẩy, quyết tâm thống hối và sửa mình, để xin lỗi Chúa và anh em.

-----------------------------