DOI SONG MOI TRONG THAN KHI # 11 = BÓNG THÁNH LINH Print

 

Lm. Giuse Trần Đình Long

Dòng Thánh Thể

"Xin Thánh Thần cầu nguyện cho con, bằng tiếng than khôn tả của Ngài" (Rm 8,26)

CA TIẾP LIÊN LỄ THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Muôn lạy Chúa Thánh Thần.

Xin ngự đến trần gian

Tự trời cao gởi xuống

Nguồn ánh sáng toả lan.

Lạy cha kẻ cơ hàn

Đấng tặng ban ân điển

Hằng soi dẫn nhân tâm

Cúi xin Ngài ngự đến

Đấng ủi an tuyệt diệu

Thượng khách của tâm hồn

Ôi ! ngọt ngào êm dịu

Dòng suối mát chảy tuôn

Khi vất vả lao công

Ngài là nơi an nghỉ

Gió mát đuổi cơn nồng

Tay hiền lau giọt lệ

Hỡi hào quang linh diệu

Xin chiếu dải ánh hồng

Vào tâm hồn tín hữu

Cho rực rỡ tinh trong.

Không thần lực phù trì

Kẻ phàm chân cát bụi

Thật chẳng có điều chi

Mà không là tội lỗi

Hết những gì nhơ bẩn

Xin rửa cho sạch trong

Tưới gội nơi khô cạn

Chữa lành mọi thương tích

Cứng cỏi uốn cho mềm

Lạnh lùng xin sưởi ấm

Những nẻo đường sai lầm

Sửa sang cho ngay thẳng

Những ai hằng tin tưởng

Trông cậy Chúa vững vàng

Dám xin Người rộng lượng

Bảy ơn Thánh Thần tặng ban."

(Ca Tiếp Liên Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống)

 

"Nếu cuộc đời vắng bóng Thánh Linh,

Thì Thiên Chúa sẽ nghìn trùng xa cách..."

Đó là lời của Đức Atheagoras, giáo chủ thành Constantinople thuộc Giáo Hội Đông Phương.

Đây là lời xác tín hết sức mạnh mẽ, của một tín hữu lão thành, suốt cuộc đời tin vào Đức Kitô và tin vào sự hiệp nhất của các giáo hội Kitô giáo trong Chúa Thánh Thần, và đây cũng là một lời cảm tạ hết sức chân thành và thiết tha thốt ra tự đáy lòng của Ngài.

Thật vậy, nếu Chúa Thánh Thần không đến, thì hôm nay thế gian vẫn chỉ là một vùng không mang u tịch mà bóng tối sự chết vẫn bao trùm trên khắp nẻo và trên tất cả mọi người, cho dù văn minh cơ khí điện tử có đưa được con người lên đến chín tầng cao xanh.

Bất cứ ai ở trần gian này mà gặp được Đức Giêsu Kitô, đó là phúc lộc bởi ơn huệ Chúa Thánh Thần. Một người có đạo Chúa Kitô muốn tận hưởng sự an vui hạnh phúc của đạo mình trong bất cứ tình huống nào thì cũng phải đầy Thánh Thần. Nếu không, đời mình cũng chán, cũng khổ, cũng kêu ca than vãn giống như những người không phải Kitô hữu. Cộng đoàn nào mà sống gắn bó liên kết được với nhau là nhờ cộng đoàn ấy biết bám chặt vào Chúa Kitô, nếu không thì cũng bất hòa, chia rẽ, tranh cãi hơn thua, giống như bất cứ nhóm người nào khác giữa thế gian không biết Thiên Chúa, có khi còn tệ hơn họ nữa.

Suy niệm về Chúa Thánh Thần là một điều bất khả với trí tuệ loài người. Kinh Thánh nói: "Không ai biết được những điều có trong Thiên Chúa, không ai có thể biết được, trừ khi là Thần Khí của Thiên Chúa" (1Cr 2,11), mà Chúa Thánh Thần lại là Thần Khí của Thiên Chúa, Ngài ở trong Thiên Chúa và Ngài là Thiên Chúa.

Vì vậy, biết và nhận lãnh Thánh Thần là một ơn huệ Chúa ban, không phải do sự tìm tòi khám phá hay đức độ của con người thế gian. Đức Giêsu nói: "Thần khí sự thật, thế gian không thể lĩnh nhận vì nó không thấy, cũng không biết Ngài." (Ga 14, 17).

Khi cắt nghĩa cho ông Nicôđêmô về Thánh Thần, Đức Giêsu nói: "Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy." (Ga 3,8)

Thế gian tự nó bất lực, không thấy, không biết và cũng không thể nhận lãnh Thánh Thần. Chúa Giêsu hứa sẽ không tỏ Thần Khí Thiên Chúa cho thế gian. Chúng ta cũng vậy, tự mình cũng không thể lãnh nhận được Thần Khí, nhưng chúng ta đã được Chúa Thánh Thần, đó là do tình thương của Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô.

Ở đời, cái gì cho đi mà có điều kiện khó khăn, thì cái đó mới quí, mới lớn (mặc dù, đôi khi thực chất nó chẳng có giá trị gì mấy !)

Chúa Thánh Thần là ơn huệ vô cùng lớn lao, không hề có ở thế gian này, vì Ngài là quyền năng Thiên Chúa. Thế gian có được Ngài là do máu ở trái tim Con Thiên Chúa chảy ra (Ga 7,37-39). Nhưng vì Thiên Chúa cho không, không có điều kiện gì cả, lại còn năn nỉ để cho người ta nhận: "Hãy ở lại Giêrusalem mà chờ đợi điều Cha đã hứa... Các ngươi sẽ chịu lấy quyền lực Thánh Thần" nên chúng ta không thấy lớn, ít người biết cảm tạ, phần đông thì thờ ơ, không quan tâm. Bởi vì hôm nay chúng ta đã đánh mất cái ngỡ ngàng của Hội Thánh tiên khởi của các tông đồ của Đức Kitô, như Thánh Tađeo, Thánh Tôma, Thánh Phêrô, nên quyền phép Chúa Thánh Thần khó mà thi thố cho chúng ta.

Thời đại này, người ta tin ở tài năng của con người, ở khoa học kỹ thuật tiên tiến, ở tiền vàng đôla hơn là tin ở quyền năng vô biên của Chúa Thánh Thần. Sau khi Đức Kitô về trời, Hội Thánh vỏn vẹn chỉ có 12 tông đồ với hai bàn tay trắng và một vốn kiến thức không đáng gì, nhưng các ông đã ra đi trong lòng tin vào Chúa Thánh Thần. Chưa đầy ba mươi năm, Tin Mừng Đức Giêsu Kitô đã lan từ Giêrusalem qua Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, suốt Địa Trung Hải, tới Roma, tiến nữa sang phía Đông, đến Tây Ban Nha, dừng lại ở ven bờ Đại Tây Dương vì biển động ngăn các ông không đi được nữa. Thật là mút cùng trái đất !

Ngày hôm nay Hội Thánh phải mất hàng chục năm mới đào tạo được một linh mục, ngày đó Kinh Thánh nói: "đi đến đâu, trong mỗi Hội Thánh các ông đặt hàng Niên Trưởng, rồi sau khi đã cầu nguyện, ăn chay, các ông phó họ cho Chúa, Đấng họ đã tin", vì các tông đồ tin rằng: chính Thiên Chúa đã mở cửa đức tin cho dân ngoại chớ không phải các ông (Cv 14, 21-27).

Hội Thánh Chúa Kitô còn đứng vững đến ngày nay, còn chói lọi ánh sáng cứu độ giữa thế gian đầy lo âu bất trắc, là nhờ sức mạnh của Thánh Thần xuất phát tự nơi Trái Tim Đức Giêsu trên thập giá, chớ không phải Hội Thánh đứng vững được là do có nhiều vị Giáo Hoàng giỏi giang thông thái, có nhiều linh mục đỗ đạt bằng cấp cao, có nhiều thánh đường nguy nga đồ sộ. Trong sách Tông Đồ Công Vụ 4, 13 đã xác quyết: "Hội Thánh Chúa Kitô xuất phát từ những con người lê dân, vô học thức, nhưng quyền lực thì vô biên, bởi Thánh Thần Chúa Kitô phục sinh được ban xuống cho họ."

Ngày nay các nghi thức phụng vụ thì nhiều và rất trang nghiêm long trọng, mục đích để làm phương thế đưa tâm hồn người ta đến gặp Đấng Phục Sinh. Nhưng thường thì người ta lại thích dừng lại ở nghi thức bên ngoài, nên dễ sinh ra sự ganh đua hơn kém cộng đoàn với cộng đoàn, cá nhân với cá nhân, vô tình hạ giá các Bí tích của Hội Thánh Chúa Kitô xuống ngang hàng với nghi thức.

Thượng Phụ Giáo Chủ Athenagoras, khi nhìn thấy hiện tượng này nơi Giáo Hội Chính Thống của Ngài, đã phải lên tiếng khuyến cáo các tín hữu của Ngài bằng lời lẽ rất mạnh. Ngài nói:

"Nếu cuộc đời vắng bóng Thánh Linh.

Thì Thiên Chúa sẽ nghìn trùng xa cách,

Hội Thánh chỉ là một tổ chức cứng ngắc,

Để biến quyền bính thành thống trị điêu ngoa.

Giảng đạo chỉ là tuyên truyền láo khoét.

Việc thờ phượng chỉ là trò đồng cốt,

Và luân lý, lề luật sẽ biến thành xiềng xích vong nô."

Nhưng Hội Thánh Chúa Kitô có Thánh Thần, nên Hội Thánh tuy vẫn còn sai sót khiếm khuyết, mà lại là nơi Thiên Chúa thi thố quyền năng tuyệt vời của Ngài nơi những kẻ tin, và cho cả nhân loại. Và hoa trái của Thần Khí Đức Giêsu thì tràn đầy trong tâm hồn những tín hữu đón nhận, đó là: "yêu mến, vui mừng, bình an, quảng đại, tốt lành, lương thiện, tín trực..." đến độ Kitô hữu nào đón nhận Thánh Thần Chúa Kitô, thì có khả năng thông ban sự vui mừng, bình an của ơn cứu độ sang người khác. Vì thế, nơi nào có Thần Khí Đức Kitô Phục Sinh thì nơi đó có yêu mến, vui mừng và bình an. Nơi nào không có Thần Khí Đức Kitô, thì nơi đó chỉ có xôn xao, gay gắt, dè chừng lẫn nhau và mất bình an vô tận.

Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, Đức Giêsu Phục Sinh "thổi hơi trên các tông đồ, ban Thánh Thần và bình an." Các môn đồ mừng rỡ khôn tả. Thánh Thần liên kết họ lại với nhau trong bình an hoan lạc. Và họ lại liên kết muôn dân nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, tính tình khác nhau trong sự hoan lạc bình an của Thánh Thần để nên một với nhau trong Đức Giêsu Kitô. Quyền năng Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta yêu mến Thiên Chúa và yêu mến anh em trong vui mừng và bình an.

Mục đích của sự chết thập giá và phục sinh lên trời của Đức Giêsu là để ban Thánh Thần. Mục đích của Chúa Thánh Thần đến là làm cho người ta gặp được Đức Giêsu Kitô, yêu mến và đón nhận Ngài vào cuộc đời mình. Chúa Thánh Thần là Đấng sinh ra những kẻ tin vào Đức Giêsu Kitô, cho nên những ai muốn được vào trong Nước Thiên Chúa đều phải được dìm trong phép rửa của Thánh Thần và được thành con cái Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần sẽ nuôi dưỡng, dẫn dắt người ấy để họ sống trung tín với Đức Giêsu cho đến hết đời. Tất cả ơn cứu độ chỉ có thế.

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Kitô và cũng là Cha của chúng con, xin ban Thánh Thần của Cha xuống trên mỗi người chúng con.

Lạy Đức Kitô Phục Sinh, xin ban Thánh Thần của Ngài cho chúng con. Chúng con khao khát đợi trông, và mở lòng ra để đón nhận. Amen