GAP GO DUC KITO TRONG T.T.- LOI CAU NGUYEN Print

Rosa Do
To:Nguyen Dinh
Jun 3 at 1:58 PM

KINH GIA ĐÌNH.

Lạy Cha hằng hữu, khi sinh xuống trần gian, Anh Cả Giêsu đã cùng Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse, sống một cuộc đời hạnh phúc thiên đàng ngay ở đời này, suốt 30 năm dòng dã trong nhà Nazaret xưa, giữa cảnh nghèo nàn, lao công sáng tạo mặc cho đời khi thị nhiều phen, các Ngài vẫn đồng tâm nhất trí, đầm ấm yêu thương kiên trung thảo hiền.

Chúng con rất sung sướng nhận ra, chấp nhận sống với CHÚA là Cha, với nhau và với mọi người là anh chị em con Cha.

Chúng con quyết tâm làm trạng sư cho nhau bằng cách nghi tốt, nói tốt và làm tốt cho nhau.

Chúng con ra sức tìm hiểu, kính trọng, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau mỗi ngày nhiều hơn.

Chúng con hứa sẽ không giận nhau, ngược lại còn tha thứ cho nhau vô điều kiện tất cả những gì có thể xúc phạm đến nhau.

Đời đời chúng con sẽ cám ơn nhau. Đời đời chúng con sẽ ca hát tình yêu hạnh phúc Nước Trời của Cha đã thể hiện tình gia đình giữa chúng con Amen

----------------------------

*ĐTC PHANXICO NÓI: 1/ "Cần lăng nghe tiếng Chúa cho đến khi cùng với Ngài chúng ta nghe được tiếng kêu của Dân, và cần lắng nghe Dân (mọi người) cho đến khi hấp thụ được ý mà Chúa gọi chúng ta thi hành".

2/ Các môn đệ của Chúa Giê-su phải là những người chiêm niệm Lời Chúa và đồng thời là những người chiêm niệm Dân (mọi người) trong Chúa".

 - ĐTC gặp gỡ và đối thoại với thành viên Trung tâm Loppiano ngày 10-5-2018

-----------------------