DOI SONG MOI TRONG THAN KHI - TRONG THANH THAN Print

nguyenthi leyen
May 7 at 11:04 PM

Hiển thị thư gốc

ĐỜI SỐNG TRONG CHÚA THÁNH THẦN

Đời sống thiêng liêng của Kitô hữu là đời sống trong Chúa Thánh Thần, hay nói cách khác là sự sống của Chúa Thánh Thần trong ta. Điều quan trọng trong đời ta không phải là những gì mình muốn làm nên cho Chúa, mà là những gì Chúa muốn làm nên cho ta.

Cuộc sống như thế đòi ta phải hoàn toàn tùy thuộc vào Thánh Thần trong mọi sự. Càng sống theo Thánh Thần, càng để cho Thánh Thần hướng dẫn, chúng ta càng trở nên chính mình, càng biết sáng tạo đời mình theo định hướng của Thiên Chúa. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể bước theo Thánh Thần, sống dưới tác động thâm sâu của Ngài, khi nhận biết sự hiện diện huyền diệu của Ngài trong chương trình tạo dựng và cứu độ của Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, trong Giáo Hội, và cách riêng là có kinh nghiệm sống động về hoạt động tình yêu của Ngài trong cuộc đời ta.
 NHẬN BIẾT CHÚA THÁNH THẦN
"Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?" (1Cr 3,16); "Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần mà chính Thiên Chúa đã ban cho anh em" (1Cr 6,19). Để nhận biết cụ thể và cô đọng về Chúa Thánh Thần, ta dựa trên ba từ ngữ cơ bản diễn đạt về Ngài[1]:
Ektasis (xuất thần) Kenosis (tự hạ), Synthesis (kết hợp)
Đây là một trong nhiều cách diễn đạt về Thánh Thần, không chỉ giúp ta khám phá ra cách thức hiện diện và hành động của Ngài, mà còn giúp ta biết cách bước theo Ngài, sống trong Ngài, để Ngài tự do hoạt động và điều hướng cuộc đời ta, làm cho ta lớn lên trong ân sủng, như một công trình tình yêu của Thiên Chúa.

-------------------------