HẠNH PHUC HON NHAN # 42 = CHON BAN TRAM NĂM Print

CHỌN BẠN TRĂM NĂM

           *****

1/ Đừng phó thác cho cha mẹ: Nhiều trường hợp để cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, sẽ sinh nhiều đổ vỡ .

           Đành liều nhắm mắt đưa chân.

           Thử xem con tạo xoay vần nơi nao. (Nguyễn Du)

2/ Đừng đặt nặng của cải : Vì có nhiều của cải có thể lại mang họa.

           Ham giầu có được giầu chưa?

           Vừa ăn, vừa khóc như mưa cả ngày.

3/ Đừng đặt nặng nhan sắc: Cần giá trị tinh thần để kết hôn thì hơn. Vì :

            Tốt gỗ còn hơn tốt nước sơn.

 

Hạnh phúc Hôn Nhân

          ------------------